joombig banner rotation images

Menu

Czwarta edycja Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia br. w Łodzi. Zaproszenie do udziału w spotkaniu otrzymał również dyrektor bełchatowskiego Muzeum Regionalnego.

27 kwietnia to dzień kanonizacji wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Wdzięczni za kanonizację Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w I Archidiecezjalnym Dziecięcym Festiwalu Piosenki Papieskiej i Religijnej "Santo Subito" - Bełchatów 2014.

Biblioteka przy ul. Kościuszki 9 w Bełchatowie zaprasza 11 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 na spotkanie autorskie z Piotrem Kulpą. Wstęp wolny.

 

 

 

 

Bełchatowskie Muzeum Regionalne włączyło się w obchody 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, organizowane przez Łódzki Dom Kultury. ŁDK przygotował z tej okazji wystawę objazdową, przedstawiającą rolę i udział Polaków w I wojnie światowej na przykładzie Operacji Łódzkiej.

Marta Ławska BełchatówO planach na przyszłość, debiutanckim singlu i płycie oraz tym, gdzie można posłuchać jej na co dzień rozmawiamy z bełchatowianką Martą Ławską.

Serdecznie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu „Spotkania z Muzyką Poważną”, który jest wynikiem współpracy MCK  
z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na we Wro­cławiu i Biuro Wro­cławskich Pro­mocji Do­brych Ksią­żek o­gła­sza ogólnopolski kon­kurs „A to moja bajka wła­śnie” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

„Rockowanie” to nowa inicjatywa Łódzkiego Domu Kultury, który wraz z Radiem Łódź i Dziennikiem Łódzkim, we współpracy z Kutnowskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Skierniewicach, Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Wieluńskim Dom Kultury i Centrum Kultury w Bełchatowie inauguruje kolejny festiwal muzyczny w województwie. Festiwal „Rockowanie” skierowany jest do grup muzycznych działających na terenie województwa łódzkiego, których twórczość oscyluje w obrębie muzyki rockowo-popowej. Jego głównym celem jest prezentacja i promocja dorobku artystycznego zespołów muzycznych działających na terenie województwa łódzkiego, konfrontacja osiągnięć artystycznych, wspieranie  interesujących form działalności artystycznej wzbogacających kulturę regionu oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń między wykonawcami i instruktorami.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018