joombig banner rotation images

Menu

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od  18.10.2017r. do  08.11.2017r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (wykaz-dzierżawa.pdf)wykaz-dzierżawa.pdf[ ]935 kB

I N F O R M A C J A

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 18.10.2017r.  do 08.11.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]947 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017