Increase text size Decrease text size
Menu

I N F O R M A C J A

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 21.06.2017r.  do 12.07.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]1281 kB

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od  16.06.2017r. do  07.07.2017r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów.

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]756 kB


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017