joombig banner rotation images

Menu

 I N F O R M A C J A

 Prezydent Miasta Bełchatowa  informuje, iż w dniach od
od  13.12.2017r.  do 04.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]590 kB

 I N F O R M A C J A

 Prezydent Miasta Bełchatowa  informuje, iż w dniach od
od  13.12.2017r.  do 04.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Załączniki:
Download this file (Wykaz_UW.pdf)Wykaz_UW.pdf[ ]767 kB


                          I N F O R M A C J A

          Prezydent Miasta Bełchatowa  informuje, iż w dniach od
od  11.12.2017r.  do 02.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkowników wieczystych

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]1352 kB

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od  06.12.2017r. do  27.12.2017r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]571 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017