joombig banner rotation images

Menu

I N F O R M A C J A

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 17.10.2018r.  do 07.11.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa oraz na stronach internetowych
 Urzędu  Miasta  Bełchatowa będzie zamieszczony
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]675 kB

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje, iż w dniach od  01.10.2018r. do  23.10.2018r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowana oraz na stronach internetowych
 Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,

stanowiących własność Miasta Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]490 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018