Increase text size Decrease text size
Menu


                                                      I N F O R M A C J A
                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  22.03.2017r. do  12.04.2017r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonych do zbycia .

Attachments:
Download this file (Wykaz.2.pdf)Wykaz.2.pdf[ ]318 kB


                                                      I N F O R M A C J A
                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  22.03.2017r. do  12.04.2017r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonych do zbycia . 

Attachments:
Download this file (Wykaz.1.pdf)Wykaz.1.pdf[ ]608 kB


I N F O R M A C J A

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 22.03.2017r.  do 12.04.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]910 kB

                                             I N F O R M A C J A


                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  22.03.2017r. do  12.04.2017r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonych do zbycia . 

Attachments:
Download this file (Wykaz.5.pdf)Wykaz.5.pdf[ ]321 kB

                                                   I N F O R M A C J A
                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  22.03.2017r. do  12.04.2017r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonych do zbycia . 

Attachments:
Download this file (Wykaz.4.pdf)Wykaz.4.pdf[ ]735 kB


                                                      I N F O R M A C J A
                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  22.03.2017r. do  12.04.2017r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonych do zbycia .

Attachments:
Download this file (Wykaz.3.pdf)Wykaz.3.pdf[ ]323 kB

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od  06.03.2017r. do  27.03.2017r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia, stanowiącej własność Miasta Bełchatów.

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]338 kBMiasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017