joombig banner rotation images

Menu

Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy będą czekać na rodziców z dziećmi oraz nauczycieli podczas Dni Otwartych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Będzie też okazja, aby wziąć udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach.

Załączniki:
Download this file (Plakat Dni Otwarte 2017-1.pdf)Harmonogram - Dni Otwarte PPP[ ]240 kB

Studia na historii lub filologii polskiej czekają na najmłodszych bełchatowian. Studenci pod okiem wykładowców, będą brać udział w wykładach, ćwiczeniach i wycieczkach dydaktycznych. Aby zostać żakiem wystarczy się zapisać – nabór trwa.

 

To już trzecia edycja bełchatowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia w poprzednich latach zgodnie twierdzą, że było warto. Kilka wspólnych miesięcy to nie tylko nauka, ale także dobra zabawa. Podobnie uważają nauczyciele akademiccy z filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. oraz członkowie Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego, którzy w tym roku ponownie poprowadzą zajęcia. I tym razem żacy mają do wyboru dwa kierunki – historię lub filologię polską. Nowością jest też specjalizacja dziennikarska na polonistyce. 

Rozpoczął się nowy rok szkolny. W miejskich szkołach dzwonek usłyszało ponad 5,5 tys. uczniów. Blisko 1,5 tys. dzieci zostało przedszkolakami. Po reformie szkolnictwa, od września wszystkie podstawówki stały się ośmioklasowe. Gimnazja znikają zaś z mapy sieci szkół – do ich wygaśnięcia będą włączone do podstawówek. W Bełchatowie klasy gimnazjalne będą w SP nr 1, 9, 12 i 13.

4 września, po wakacyjnej przerwie uczniowie powrócą do szkół. O liczebności klas, zajęciach dodatkowych, remontach oraz etatach nauczycieli i pracowników administracji rozmawiali miejscy radni podczas sesji, 31 sierpnia. 

W pobliżu miejskich szkół i przedszkoli jest bezpiecznie. Miasto razem ze strażą miejską oraz policją sprawdzili otoczenie wszystkich placówek. We wrześniu ich okolica będzie też częściej monitorowana przez strażników miejskich.

Dobre wiadomości dla rodziców, których dzieci uczęszczają do miejskiego żłobka "Jaś i Małgosia". Od września będą obowiązywały nowe, niższe stawki opłat, dzięki czemu placówka będzie bardziej konkurencyjna.

Miasto opracowało nowe, niższe stawki opłat za żłobek (stawki zostały ustalone podczas marcowej sesji Rady Miejskiej). Od września b.r. rodzice, których dochód brutto na osobę w rodzinie liczony z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 1 500 złotych za czesne zapłacą 200 złotych. Przy dochodzie brutto powyżej 1500 złotych kwota ta wzrasta do 300 złotych miesięcznie. Dodatkowo od września złobek "Jaś i Małgosia" dołącza do Bełchatowskiej Karty Rodziny. Wszyscy posiadacze karty otrzymają 25-procentowy rabat na czesne w tej miejskiej placówce. Jak otrzymać Bełchatowską Kartę Rodziny czytaj TUTAJ


 ,,Jaś i Małgosia” to jedyny publiczny żłobek w Bełchatowie. Prawie czterdziestoletnie doświadczenie placówki gwarantuje wysokie standardy bezpieczeństwa i właściwej opieki.  Placówka zapewnia bezpłatne zajęcia, m.in. umuzykalniające, terapię logopedyczną czy zabawy z elementami języka angielskiego. Kolejnym atutem miejskiego żłobka są przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki. Codziennie świeże produkty dostarczają lokalni producenci.

AP

 

O pomoc materialną mogą się ubiegać bełchatowscy uczniowie. Nabór wniosków o stypendia szkolne rusza 1 września. Będzie je można składać do 15 września. W tym czasie magistrat będzie też przyjmował wnioski o zasiłki szkolne.

O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie osoby mieszkające na terenie Bełchatowa. Muszą też spełniać kryterium dochodowe – nie mogą one przekroczyć, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 514 zł netto na osobę. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialne przejściowo – z powodu zdarzenia losowego. Aby wnioski były rozpatrywane trzeba złożyć wszystkie wskazane dokumenty.

Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty bełchatowskiego Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 1, pokój 402). Można go również pobrać drogą internetową – zamieszczony jest na stronie www.bip.belchatow.pl - TUTAJ.

Od września po raz pierwszy wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów będą się uczyć z darmowych podręczników. Szkoły już zaopatrują się w nowe książki, ćwiczeniówki i materiały edukacyjne.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018