Increase text size Decrease text size
Menu

Dyrektor Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie ogłasza nabór uzupełniający. W placówce czeka jeszcze kilka wolnych miejsc na dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

 

Osoby, które chciałyby zapisać swoją pociechę właśnie do Żłobka Miejskiego powinny wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową. Druki będą przyjmowane do 26 sierpnia br. w siedzibie placówki – os. 1 Maja 7. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy żłobka pod numerem tel. 44 632-35-74.

Decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa do 4 września br. w bełchatowskich szkołach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu naukę w:

  • klasach I-III szkoły podstawowej,
  • w klasie V szkoły podstawowej,
  • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

„Programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych I-III szkół podstawowych” – mówi Elwira Antońska, Dyrektor Wydziału Oświaty UM Bełchatowa.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz kolejny angażuje się w ekologiczne działania. Tym razem szkoła przygotowała projekt, w ramach którego powstanie „Ekopracowania Mickiewicz”.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017