joombig banner rotation images

Menu

Szkoły w BełchatowieMiejskie szkoły w Bełchatowie zapewniają uczniom warunki do wszechstronnego i prawidłowego rozwoju. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a w placówkach panują bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

Akcja Zachowaj trzeźwy umysłUczniowie z miejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zostali laureatami ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Celem akcji jest promowanie zdrowego życia oraz zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach życiowych. Jednym z najważniejszych elementów kampanii są konkursy.

Wakacje dobiegają końca i niebawem zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek. Dzieci wypoczęte i z głowami pełnymi wspomnień wkrótce zasiądą w szkolnych ławkach. Miejskie placówki oświatowe czekają na uczniów.

 

W bieżącym roku szkolnym w podstawówkach funkcjonować będzie 25 oddziałów klas I (o jeden oddział więcej niż w roku 2012/2013) i 30 oddziałów klas 0 (o 4 więcej niż w roku 2012/2013). Od 1 września 2013 roku w szkołach podstawowych będzie ogółem 169 klas – o 6 więcej niż w roku ubiegłym. Dużym zainteresowaniem cieszy się opieka wczesnoszkolna, w roku 2013/2014 funkcjonować będzie 48 oddziałów przedszkoli miejskich. Natomiast w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto łącznie będzie 77 klas. „Nabór do gimnazjów niestety potwierdził ogólnopolskie tendencje demograficzne. W miejskich gimnazjach będzie o 10 oddziałów mniej niż w latach ubiegłych” – mówi Elwira Antońska, Dyrektor Wydziału Oświaty bełchatowskiego Urzędu Miasta.

W środę, 21 sierpnia br. w bełchatowskim Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie, podczas którego zostały oficjalnie wręczone akty powierzenia stanowisk trzem dyrektorkom miejskich przedszkoli. Kredyt zaufania na kolejnych pięć lat szkolnych otrzymały: Mirosława Grzybek, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 5, Anna Załęczna, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 i Renata Karczewska, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8. Panie uzyskały pozytywne opinie o swojej pracy od Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciela kuratorium. Decyzję o przedłużeniu powierzenia podjął Prezydent Miasta Bełchatowa.

Od nowego roku szkolnego zmienią się wysokości opłat za przedszkola. Sprawdź, co to oznacza!

Dyrektor Żłobka Miejskiego "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie ogłasza nabór uzupełniający. W placówce czeka jeszcze kilka wolnych miejsc na dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

 

Osoby, które chciałyby zapisać swoją pociechę właśnie do Żłobka Miejskiego powinny wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową. Druki będą przyjmowane do 26 sierpnia br. w siedzibie placówki – os. 1 Maja 7. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy żłobka pod numerem tel. 44 632-35-74.

Decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa do 4 września br. w bełchatowskich szkołach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu naukę w:

  • klasach I-III szkoły podstawowej,
  • w klasie V szkoły podstawowej,
  • w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

„Programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych I-III szkół podstawowych” – mówi Elwira Antońska, Dyrektor Wydziału Oświaty UM Bełchatowa.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz kolejny angażuje się w ekologiczne działania. Tym razem szkoła przygotowała projekt, w ramach którego powstanie „Ekopracowania Mickiewicz”.