joombig banner rotation images

Menu

Dobre wiadomości dla rodziców, których dzieci uczęszczają do miejskiego żłobka "Jaś i Małgosia". Od września będą obowiązywały nowe, niższe stawki opłat, dzięki czemu placówka będzie bardziej konkurencyjna.

Miasto opracowało nowe, niższe stawki opłat za żłobek (stawki zostały ustalone podczas marcowej sesji Rady Miejskiej). Od września b.r. rodzice, których dochód brutto na osobę w rodzinie liczony z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 1 500 złotych za czesne zapłacą 200 złotych. Przy dochodzie brutto powyżej 1500 złotych kwota ta wzrasta do 300 złotych miesięcznie. Dodatkowo od września złobek "Jaś i Małgosia" dołącza do Bełchatowskiej Karty Rodziny. Wszyscy posiadacze karty otrzymają 25-procentowy rabat na czesne w tej miejskiej placówce. Jak otrzymać Bełchatowską Kartę Rodziny czytaj TUTAJ


 ,,Jaś i Małgosia” to jedyny publiczny żłobek w Bełchatowie. Prawie czterdziestoletnie doświadczenie placówki gwarantuje wysokie standardy bezpieczeństwa i właściwej opieki.  Placówka zapewnia bezpłatne zajęcia, m.in. umuzykalniające, terapię logopedyczną czy zabawy z elementami języka angielskiego. Kolejnym atutem miejskiego żłobka są przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki. Codziennie świeże produkty dostarczają lokalni producenci.

AP

 

O pomoc materialną mogą się ubiegać bełchatowscy uczniowie. Nabór wniosków o stypendia szkolne rusza 1 września. Będzie je można składać do 15 września. W tym czasie magistrat będzie też przyjmował wnioski o zasiłki szkolne.

O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie osoby mieszkające na terenie Bełchatowa. Muszą też spełniać kryterium dochodowe – nie mogą one przekroczyć, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 514 zł netto na osobę. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialne przejściowo – z powodu zdarzenia losowego. Aby wnioski były rozpatrywane trzeba złożyć wszystkie wskazane dokumenty.

Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty bełchatowskiego Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 1, pokój 402). Można go również pobrać drogą internetową – zamieszczony jest na stronie www.bip.belchatow.pl - TUTAJ.

Od września po raz pierwszy wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów będą się uczyć z darmowych podręczników. Szkoły już zaopatrują się w nowe książki, ćwiczeniówki i materiały edukacyjne.

Wakacje, dla nauczycieli to nie tylko czas na odpoczynek. To także dobry moment na podnoszenie swoich kwalifikacji.

O awans zawodowy, z miejskich przedszkoli i szkół, stara się dziesięć osób. Pięciu nauczycieli z podstawówek, trzech z gimnazjów i dwóch z przedszkoli. Wszystkie ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego.

– Rozwój zawodowy jest niezwykle ważny, szczególnie kiedy pracuje się z dziećmi i młodzieżą. To właśnie, dzięki dobrze wykwalifikowanym nauczycielom, którzy posługują się nowoczesnymi technikami i metodami nauczania, uczniowie mają szansę pełnego rozwoju, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Dlatego zarówno miasto, jaki i szkoły konsekwentnie wspierają i pomagają pedagogom w podnoszeniu swoich kwalifikacji – mówi Elwira Antońska, dyrektor wydziału oświaty w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

 

Jeszcze w lipcu nauczyciele staną przed komisją egzaminacyjną, która oceni dorobek zawodowy każdego z nich. Zdecyduje także czy spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Aby przystąpić do egzaminu, pedagog musiał najpierw odbyć 33 miesięczny staż w szkole. W tym czasie realizuje on własny plan rozwoju zawodowego, podnosi kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, wnioskuje o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Po jego zdaniu, uzyskuje stopień awansu zawodowego.

 

Każdego roku swoje kwalifikacje podnosi kilkunastu pedagogów. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią ponad 80% kadry pedagogicznej w miejskich placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2016/2017 było bowiem zatrudnionych prawie 500 nauczycieli dyplomowanych, 122 mianowanych, 106 kontraktowych oraz 24 stażystów.

 

AD-A

 

Powstają nowe oddziały przedszkolne. Od września miasto uruchomi siedem dodatkowych grup. Łącznie znajdzie w nich miejsce prawie 160 dzieciaków. – Dzięki temu, do miejskich placówek będziemy mogli przyjąć wszystkie trzy- i czterolatki, które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym naborze. W całości zapewnimy więc potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Dodatkowy nabór trwa. Na podjęcie decyzji rodzice mają czas do 14 sierpnia.

Ruszył nabór na rok akademicki 2017/2018, który potrwa do do wyczerpania limitu miejsc. Osoby zainteresowane zapisaniem swojego dziecka powinny zapoznać się z regulaminem studiów oraz wypełnić formularz zgłoszenia. W tym roku nabór odbywa się na dwa kierunki studiów - historia i filologia polska.

Remonty, wymiana sprzętu, malowanie ścian i szereg napraw – miejskie szkoły i przedszkola już przygotowują się do nowego roku szkolnego. W placówkach ruszyły wakacyjne roboty.

 - Wakacje, dla naszych placówek, to tradycyjnie pracowity okres. Kiedy dzieci i nauczyciele odpoczywają w szkołach i przedszkolach trwają remonty. Są to zarówno drobne prace, jaki i większe. Każdego roku miasto na ten cel przeznacza niemałe kwoty, tym razem sięgają one blisko miliona złotych. Wszystko po to, aby dzieci miały coraz lepsze warunki do nauki – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

Czterdzieścioro uczniów z bełchatowskich szkół podstawowych wyruszy w łódzkie Kolorową Lokomotywą. Na trasie edukacyjnego pojazdu znalazło się 14 miast. Jednym z tegorocznych przystanków będzie Bełchatów.

 

Już po raz 5 wyruszyła w region „Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2017 – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego”.  Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie jest Partnerem w tym przedsięwzięciu i już po raz piąty bierze udział w projekcie.


Kolorowa Lokomotywa łączy warsztaty artystyczne z ekologią. Chodzi nie tylko o naukę, ale też o pobudzenie w młodych ludziach potrzeby zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcenie postaw proekologicznych i uświadomienie odpowiedzialności jednostki za stan środowiska. W oparciu o kształtowaną świadomość ekologiczną uczestnicy zostaną ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu.

 

Kolejnym zadaniem projektu jest promocja walorów przyrodniczych regionu na terenie 7 Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: PK Wzniesień Łódzkich, Bolimowski PK, Przedborski PK, PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalski PK, Sulejowski PK oraz Załęczański PK. Uczestnicy oiznają tradycje regionu i dowiedzą się, jaki potencjał tkwi w materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym regionu łódzkiego. Tworzone artefakty artystyczne będą stricte ekologiczne, warsztaty realizowane bowiem będą przede wszystkim poprzez użycie materiałów naturalnych oraz wtórnych.


W ramach projektu odbędą się trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych:
- warsztaty ekologiczno-artystyczne w 14 miejscowościach w regionie, każde ze spotkań warsztatowych składać się będzie z 3 typów warsztatów: plecionkarstwo, papieroplastyka oraz rzeźba,
- wycieczki ekologiczne do 7 Parków Krajobrazowych w województwie, podczas których odbędą się w plenerze: warsztaty fotograficzne, warsztaty malarstwa (gra malarska) oraz gobelin ekologiczny,
- zwiedzanie oraz warsztaty pn. O zasługach małej pszczoły, Ekologia na wiejskim podwórku, Opowieści o drewnianej zagrodzie lub Podziwiam i chronię przyrodę w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.


W tym roku uczestnikami projektu będą dzieci z 14 miast województwa łódzkiego: Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Wieluń, Tuszyn, Bełchatów, Sieradz, Skierniewice, Sulejów, Opoczno, Zelów, Kutno, Zduńska Wola i Łódź.

AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. MCK Bełchatów

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018