joombig banner rotation images

Menu

Z początkiem marca rusza nabór do jedynego publicznego żłobka. „Jaś i Małgosia” to placówka, w której wszechstronną i troskliwą opieką otacza się maluchy od blisko czterdziestu lat! Długoletnia tradycja, to z pewnością ogromny atut gwarantujący rodzicom, że ich pociecha trafia w najlepsze ręce, ale niejedyny...

Zmiany związane z wprowadzeniem nowej sieci szkół wywołały niepokój i pytania rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 9. Miasto wyjaśniało wątpliwości na spotkaniu zorganizowanym w szkole w ubiegłym tygodniu. To dziewiątka będzie gospodarzem siedziby przy ul. Edwardów. W nowym roku szkolnym razem z uczniami podstawówki uczyć się będzie tylko 41 gimnazjalistów.

Wrózki, policjanci, bohaterowie komiksów i wiele innyh ciekawych postaci w jednym miejscu... W takich przebraniach, w wyśmienitym humorze maluchy z miejskich przedszkoli bawiły się na balu karnawałowym… W tym roku były to często zabawy tematyczne, podczas których dzieciaki przeniesione zostały w świat „Piratów z Nibylandii” tak jak to było w Przedszkolu nr 7 czy do "Krainy Lodu" w Przedszkolu nr 2. Dla maluchów z Przedszkola nr 1 bal był natomiast okazją do podróży po krajach europejskich. Zapraszamy do fotorelacji zamieszczonejna naszym fanpagu:

 

Bal Karnawałowy Przedszkole nr 7

 

Bal Karnawałowy Przedszkole nr 2

 

Bal Kanawałowy Przedszkole nr 1

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zaprasza na nową, pokonkursową wystawę lapbooków wykonanych i zgłoszonych przez uczniów szkół podstawowych do konkursu "Energia morza". Lapbooki obejrzeć można w Sali Wieczór w ramach zwiedzania Ekspozycji PGE Giganty Mocy.

Na XXXI Sesji Rady Miejskiej, 26 stycznia, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z 14 grudnia 2016 roku.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w ubiegłym roku uzyskał dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu edukacji ekologicznej dla uczniów („Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017”).

Projekt bełchatowskiego Mickiewicza pn. „Zrównoważone działania w środowisku warunkiem dalszego rozwoju regionu” ma poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Jego celem jest kształtowanie właściwych zachowań w środowisku, w tym zachowań prozdrowotnych, a także zaktywizowanie młodzieży, rodzin uczniów i całej społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska oraz dbałości o prawidłowy rozwój i stan zdrowia własnego organizmu.

Miasto przygotowało plan nowej sieci szkół. Kuratorium oświaty ocenia go jako wzorcowy. Wszystkie 6-letnie bełchatowskie szkoły podstawowe 1 września zostaną przekształcone w placówki 8-letnie. Rewolucji w lokalizacji i szkolnych obwodach nie będzie.

Od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została opłata za pobyt sześcioletniego dziecka w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Od nowego roku rodzice maluchów płacą tylko za wyżywienie w placówce.Zniesienie opłat za pobyt sześciolatków w publicznych przedszkolach związane jest z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz objęciem ich od 1 stycznia 2017 roku subwencją oświatową. To z kolei jest skutkiem zlikwidowania obowiązku szkolnego dla sześcioletnich dzieci. Do tej pory, niezależnie od wieku każde dziecko uczęszczające do przedszkola objęte było pięcioma bezpłatnymi godzinami, podczas których prowadzone są zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jeśli maluch przebywał w przedszkolu dłużej niż pięć godzin, rodzice obciążeni byli opłatami – za każdą dodatkową godzinę 1 zł. Od 1 stycznia bieżącego roku przepisy te w niezmienionej formie dotyczą tylko dzieci w wieku 3-5 lat.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018