Increase text size Decrease text size
Menu
W poniedziałek 9 listopada, w Przedszkolu Samorządowym nr 2 odbyły się uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

Studia na bełchatowskim Uniwersytecie I Wieku ruszyły pełną parą. Mali studenci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem  uczestniczą  w zajęciach prowadzonych przez kadrę akademicką.

Uroczystość patriotyczna w Przedszkolu Samorządowym nr 7 im. Krasnala Hałabały.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 odwiedziły szkółkę leśną „Borowiny”. Grupa Gwiazdeczek i Tygrysków przygotowała dla zwierząt pokarm na zimę, a także nowe karmniki dla ptaków.

30 października w Przedszkolu Samorządowym nr 4 pierwszą ważną uroczystość przedszkolną w swoim w życiu przeżyły nowo przyjęte przedszkolaki. W tym wydarzeniu towarzyszyli dzieciom rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście, w tym Wiceprezydent Agnieszka Wysocka.

Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów szkół na terenie Bełchatowa (oraz pełnoletni uczniowie), którzy od 1 do 15 września 2015 roku składali wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych dla swoich dzieci na rok szkolny 2015/2016 proszeni są o odbiór decyzji przyznających stypendia od dnia 4 listopada 2015 roku w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa pokój 402 III piętro w godzinach pracy Urzędu.
Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 12. Fotorelacja.

Ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 8. Fotorelacja.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017