joombig banner rotation images

Menu

Rozpoczął się nowy rok szkolny. W miejskich szkołach dzwonek usłyszało ponad 5,5 tys. uczniów. Blisko 1,5 tys. dzieci zostało przedszkolakami. Po reformie szkolnictwa, od września wszystkie podstawówki stały się ośmioklasowe. Gimnazja znikają zaś z mapy sieci szkół – do ich wygaśnięcia będą włączone do podstawówek. W Bełchatowie klasy gimnazjalne będą w SP nr 1, 9, 12 i 13.

4 września, po wakacyjnej przerwie uczniowie powrócą do szkół. O liczebności klas, zajęciach dodatkowych, remontach oraz etatach nauczycieli i pracowników administracji rozmawiali miejscy radni podczas sesji, 31 sierpnia. 

W pobliżu miejskich szkół i przedszkoli jest bezpiecznie. Miasto razem ze strażą miejską oraz policją sprawdzili otoczenie wszystkich placówek. We wrześniu ich okolica będzie też częściej monitorowana przez strażników miejskich.

Dobre wiadomości dla rodziców, których dzieci uczęszczają do miejskiego żłobka "Jaś i Małgosia". Od września będą obowiązywały nowe, niższe stawki opłat, dzięki czemu placówka będzie bardziej konkurencyjna.

Miasto opracowało nowe, niższe stawki opłat za żłobek (stawki zostały ustalone podczas marcowej sesji Rady Miejskiej). Od września b.r. rodzice, których dochód brutto na osobę w rodzinie liczony z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 1 500 złotych za czesne zapłacą 200 złotych. Przy dochodzie brutto powyżej 1500 złotych kwota ta wzrasta do 300 złotych miesięcznie. Dodatkowo od września złobek "Jaś i Małgosia" dołącza do Bełchatowskiej Karty Rodziny. Wszyscy posiadacze karty otrzymają 25-procentowy rabat na czesne w tej miejskiej placówce. Jak otrzymać Bełchatowską Kartę Rodziny czytaj TUTAJ


 ,,Jaś i Małgosia” to jedyny publiczny żłobek w Bełchatowie. Prawie czterdziestoletnie doświadczenie placówki gwarantuje wysokie standardy bezpieczeństwa i właściwej opieki.  Placówka zapewnia bezpłatne zajęcia, m.in. umuzykalniające, terapię logopedyczną czy zabawy z elementami języka angielskiego. Kolejnym atutem miejskiego żłobka są przygotowywane na miejscu zdrowe posiłki. Codziennie świeże produkty dostarczają lokalni producenci.

AP

 

O pomoc materialną mogą się ubiegać bełchatowscy uczniowie. Nabór wniosków o stypendia szkolne rusza 1 września. Będzie je można składać do 15 września. W tym czasie magistrat będzie też przyjmował wnioski o zasiłki szkolne.

O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie osoby mieszkające na terenie Bełchatowa. Muszą też spełniać kryterium dochodowe – nie mogą one przekroczyć, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 514 zł netto na osobę. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialne przejściowo – z powodu zdarzenia losowego. Aby wnioski były rozpatrywane trzeba złożyć wszystkie wskazane dokumenty.

Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty bełchatowskiego Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 1, pokój 402). Można go również pobrać drogą internetową – zamieszczony jest na stronie www.bip.belchatow.pl - TUTAJ.

Od września po raz pierwszy wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów będą się uczyć z darmowych podręczników. Szkoły już zaopatrują się w nowe książki, ćwiczeniówki i materiały edukacyjne.

Wakacje, dla nauczycieli to nie tylko czas na odpoczynek. To także dobry moment na podnoszenie swoich kwalifikacji.

O awans zawodowy, z miejskich przedszkoli i szkół, stara się dziesięć osób. Pięciu nauczycieli z podstawówek, trzech z gimnazjów i dwóch z przedszkoli. Wszystkie ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego.

– Rozwój zawodowy jest niezwykle ważny, szczególnie kiedy pracuje się z dziećmi i młodzieżą. To właśnie, dzięki dobrze wykwalifikowanym nauczycielom, którzy posługują się nowoczesnymi technikami i metodami nauczania, uczniowie mają szansę pełnego rozwoju, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Dlatego zarówno miasto, jaki i szkoły konsekwentnie wspierają i pomagają pedagogom w podnoszeniu swoich kwalifikacji – mówi Elwira Antońska, dyrektor wydziału oświaty w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

 

Jeszcze w lipcu nauczyciele staną przed komisją egzaminacyjną, która oceni dorobek zawodowy każdego z nich. Zdecyduje także czy spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Aby przystąpić do egzaminu, pedagog musiał najpierw odbyć 33 miesięczny staż w szkole. W tym czasie realizuje on własny plan rozwoju zawodowego, podnosi kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, wnioskuje o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Po jego zdaniu, uzyskuje stopień awansu zawodowego.

 

Każdego roku swoje kwalifikacje podnosi kilkunastu pedagogów. Nauczyciele mianowani i dyplomowani stanowią ponad 80% kadry pedagogicznej w miejskich placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2016/2017 było bowiem zatrudnionych prawie 500 nauczycieli dyplomowanych, 122 mianowanych, 106 kontraktowych oraz 24 stażystów.

 

AD-A

 

Powstają nowe oddziały przedszkolne. Od września miasto uruchomi siedem dodatkowych grup. Łącznie znajdzie w nich miejsce prawie 160 dzieciaków. – Dzięki temu, do miejskich placówek będziemy mogli przyjąć wszystkie trzy- i czterolatki, które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym naborze. W całości zapewnimy więc potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Dodatkowy nabór trwa. Na podjęcie decyzji rodzice mają czas do 14 sierpnia.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017