Increase text size Decrease text size
Menu

Bełchatów uchwalił plan dotyczący gospodarki niskoemisyjnej

Prawie 13-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych i około 30 tys. MWh oszczędności energii do 2020 – takie efekty osiągnie Bełchatów po wdrożeniu większości zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017