joombig banner rotation images

Menu

 

belchatow wrzesien 5843

 

 

ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która zawiera dwie propozycje preferencji.


Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych:


w przypadku mikroprzedsiębiorców w kwocie przekraczającej 50.000 zł
utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,

  • w przypadku małych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 200.000 zł
  • utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku średnich przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 500.000 zł
  • utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i utworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,

 

Dwuletnie koszty zatrudnienia pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy muszą być wyższe niż kwota zwolnienia od podatku.


Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizacją nowych inwestycji, a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 %. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

Przedsiębiorca, który spełni warunki z uchwały i do końca roku utworzy nowe miejsca pracy, uzyska zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres dwóch następnych lat.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała Nr XLV/405/14).

 

Uchwały do pobrania na stronie internetowej www.bip.belchatow.pl w zakładce: Podatki
i opłaty lokalne.
 

Więcej informacji, dotyczących zwolnień podatkowych, można uzyskać
w Urzędzie Miasta Bełchatowa Wydział Finansowy, pok. 127, tel. 44  733 51 27

 

 

Załączniki:
Download this file (Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnień od podatku  od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf)Uchwała Rady Miejskiej w Bełchatowie [ ]387 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018