Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

baner oze

 

baner autobus

 

dostepnysamorzad

 

baner fundusze remont

 

baner fundusze

 

13

 

11

 

6b

 

 

 

 

 

 

7

 

8

 

9

 

10

  

12

 

14

  

15

 

16

 

17

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholice etap VI” został wybrany do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR w drodze konkursu zamkniętego z listy rezerwowej. Nabór wniosków odbył się w miesiącu listopadzie 2004 r.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.06.2005 roku projekt został skierowany na listę rezerwową. Dopiero decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 marca 2006 roku projekt został skierowany do podpisania umowy o dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie nr Z/2.10/I/1.2/304/U/283/06 podpisano w dniu 15.11.2006 r.  Realizowany projekt był typowym projektem z dziedziny ochrony środowiska (Priorytet 1., Działanie 1.2.).

I. “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w Bełchatowie - os. Olsztyńskie”

 

Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w Bełchatowie -  os. Olsztyńskie” został wybrany do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR w drodze konkursu zamkniętego. Nabór wniosków odbył się w miesiącu czerwcu 2004 roku. Realizowane zadanie było typowym projektem z dziedziny ochrony środowiska. Na przedmiotowe zadanie 13 lipca 2005 roku podpisana została umowa o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR – Nr Z/2.10/I/1.2/9/04/U/102/05.

 

Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosiła 3.183.216,35 zł, a wysokość całkowitych wydatków kwalifikowanych 3.061.776,77 zł. Dofinansowanie zadania wyniosło 75% wydatków kwalifikowanych, co daje kwotę 2.296.332,57 zł.

Projekt “Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego - Centrum Miasta Bełchatowa Etap I” wpisuje się swym zakresem i charakterem w Program Operacyjny ZPORR  (Priorytet: 3; Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie; Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich). Ponadto projekt zgodny jest z kategorią interwencji nr 352. Odnowa terenów miejskich - tworzenie stref  bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta w tym zakup i instalacja systemów monitoringu.

 

Na przedmiotowe zadanie w dniu 7 grudnia 2005 roku została podpisana umowa nr Z/2.10/III/3.3.1/306/04/U/185/05.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl