Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Od 1 stycznia każdy ma obowiązek segregowania odpadówMetale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio – do brązowego – tak wyglądają obowiązujące w całym kraju zasady segregacji odpadów. Zgodnie ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach każdy właściciel nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej) musi prowadzić selektywną zbiórkę.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, w całym kraju wprowadzony został Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Jego główna zasada mówi, że należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

 

WAŻNE!

 

Nowe zasady segregacji odpadów wdrażane były w Bełchatowie od stycznia 2019 roku, ale dotąd mieszkańcy mogli sami decydować czy segregują śmieci czy nie. Teraz takiego wyboru już nie ma, segregowanie jest obowiązkowe. Dlatego też mieszkańcy, którzy wcześniej odpadów nie segregowali, muszą zgłosić się do Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi UM przy ul. Czyżewskiego 7, by złożyć deklarację na selektywną zbiórkę.

 

Segregacja na piątkę


Pojemniki na śmieci nie bez przyczyny różnią się kolorami – każdy z nich przypisany jest do innych odpadów. W sumie tych kolorów będzie pięć: żółty, zielony, niebieski, szary i brązowy. 

 

Nie zmieni się segregacja plastików i metali, które trafią do pojemnika żółtego, szkło do pojemnika zielonego. Nowością będzie pojemnik niebieski, do którego trafi papier i makulatura. Do pojemnika brązowego wyrzucać będziemy odpady bio – kuchenne pochodzenia roślinnego. Warto pamiętać, by nie wyrzucać bioodpadów razem z workami.

 

- Segregacji nie należy się obawiać. Mieszkańcy Bełchatowa selektywną zbiórkę prowadzą już od kilku lat i robią to dobrze. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, do którego pojemnika powinniśmy wrzucić jakiś odpad, należy posłużyć się intuicją – mówi Mariola Robaszek-Zając, dyrektor Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi.

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 

Wrzucamy

 

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

 

Nie wrzucamy

 

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

PAPIER


Wrzucamy

 • opakowania z papieru,
 • karton,
 • tektura (także falista),
 • katalogi,
 • ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki,
 • papier pakowy czy torby i worki papierowe.


Nie wrzucamy

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 

SZKŁO

 

Wrzucamy

 

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 

Nie wrzucamy

 

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

 

BIO

 

Wrzucamy

 

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

 

Nie wrzucamy

 

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni 
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

SZARY POJEMNIK ODPADY ZMIESZANE

 

Wrzucamy

 

 • odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, wędliny, ryby, kości, nabiał i jego przetwory, jaja)
 • tekstylia, buty
 • artykuły higieniczne (np. pieluchy jednorazowe, artykuły higieny osobistej)
 • fajans, porcelanę, potłuczone naczynia
 • papier mokry, tłusty
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • siatki biodegradowalne
 • niewielkie elementy drewniane
 • zabawki (pluszowe, gumowe)
 • wyroby skórzane i skóropodobne
 • wyroby gumowe
 • szklanki
 • ziemia z kwiatów doniczkowych
 • papier termiczny (np. paragony fiskalne) i faksowy
 • szkło żaroodporne i nietłukące

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

 

Takie odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u zorganizowanym przez gminę. W Bełchatowie taki punkt mieście się  przy ul. Przemysłowej 14. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

 

Najczęściej zadawane pytania

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

 

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

 

źródło: https://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

selektywna zbiorka1

 

AP

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl