Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

deklaracja 3826Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Nie wszyscy jednak zobowiązani są do wypełniania i składania nowych dokumentów. Kto i kiedy powinien je złożyć?

 

 
Na podstawie deklaracji wyliczane będą opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, że dla nieruchomości, w których mieszkają lokatorzy, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona jest od osoby i wynosi 26 zł. Dla nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, stawkę ustalono na podstawie pojemności pojemnika oraz częstotliwości wywozu. Z kolei ryczałtowa stawka opłaty naliczana będzie dla tych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne przeznaczone do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Co ważne, zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie nowa opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.


Kiedy jednak trzeba złożyć deklarację?


W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych właściciel nieruchomości pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń. Termin dwóch tygodni na złożenie nowej deklaracji obowiązuje również w przypadku, gdy nastąpią zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty.


Wzór deklaracji można pobrać z załącznika. Wypełniony dokument złożymy w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 1 (punkt informacyjny) lub przy ul. Czyżewskiego 7 (pok. 207). Więcej informacji uzyskamy pod numerem telefonu 44 733 52 57.

KZB

 

 

Załączniki:
Download this file (Załącznik_ZO-1_-aktywny.pdf)Załącznik ZO-1 - aktywny[ ]308 kB
Download this file (Załącznik ZO-2-PDF-1.pdf)Załącznik ZO-2[ ]231 kB
Download this file (Deklaracja word 2021 listopad.doc)Deklaracja 2021[ ]264 kB
Download this file (Deklaracja word 2021 listopad.pdf)Deklaracja[ ]292 kB
Download this file (DEKLARACJA-interaktywna 07.10.2021 wer.ostateczna.pdf)Deklaracja interaktywna[ ]520 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl