Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wschodnia obwodnica ma być gotowa w 2023 rokuPół miliona złotych w 2019 roku magistrat przeznaczy na wykup gruntów pod wschodnią obwodnicę Bełchatowa. Inwestycja, której budowa ma się rozpocząć w 2021 roku, gotowa będzie dwa lata później. Połączona z otwartą w grudniu 2016 roku obwodnicą północną, zdecydowanie poprawi sytuację na drogach w centrum Bełchatowa.


Przygotowania do budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa wchodzą w decydującą fazę. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez prezydenta Bełchatowa, Mariolą Czechowską z Marszałkiem Województwa łódzkiego, głównym inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, po stronie miasta leży zaś pozyskanie terenów pod obwodnicę. Od 2009 roku, kiedy rozpoczęło się pozyskiwanie terenów, przejętych zostało ok. 80 procent gruntów, co kosztowało ok. 6 mln złotych. W 2019 roku na ten cel miasto przeznaczy kolejnych 500 tys. zł.

 


Jak podkreśla Elżbieta Rawicka-Radwańska, dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury bełchatowskiego magistratu, mieszkańcy rozumieją potrzebę rozwoju miasta i w większości nie blokują wykupu. - Nie ukrywam, że jesteśmy mile zaskoczeni postawą bełchatowian, którzy mają świadomość jak ważna jest ta inwestycja - dodaje dyrektor Rawicka-Radwańska. Zgodnie z tzw. decyzją ZRID (Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej), osoby, które nie sprzedadzą miastu gruntów po cenie zgodnej z operatem szacunkowym, otrzymają odszkodowanie za działki. Decyzja ZRID zatwierdza bowiem podziały nieruchomości oraz określa działki, które z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

 


Wschodnia obwodnica Bełchatowa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 i przejmie ruch samochodowy z Łodzi w kierunku Kamieńska. Dzięki obwodnicy, która liczyć będzie 8 km 120 m, nie tylko zostanie wyeliminowany z ulicy Wojska Polskiego ruch tranzytowy, ale także znacząco poprawi się komunikacja między osiedlami Olsztyńskim, Binków i Grocholice.

 


To jednak nie jedyna korzyść. Wschodnia obwodnica pozwoli na stworzenie nowych stref inwestycyjnych, m.in. w osiedlu Politanice. Jak pokazuje doświadczenie z budową  obwodnicy północnej, dogodna infrastruktura drogowa może przyciągnąć do miasta kolejnych inwestorów.

 


Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa rozpocznie się w 2021 roku od strony południowej – ronda na skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej z Radomszczańską w Grocholicach. Kolejny etap prac rozpocznie się w 2022 roku, od ronda na przecięciu z ulicą Czyżewskiego. Dalej obwodnica pobiegnie do węzła w Dobrzelowie, gdzie połączy się z obwodnicą północną.

 

AP

 

Plan wschodniej obwodnicy Bełchatowa

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl