joombig banner rotation images

Menu

belchatow 8863

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o rewitalizacji w uchwale w sprawie wyznaczenia obszaru zdegadowanego i obszaru rewitalizacji, rada gminy może ustanowić na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Całość dokumentu dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Informacja o strefie rewiatalizacji.pdf)Informacja o strefie rewitalizacji[ ]49 kB

Zakończyła się rewitalizacja Placu Wolności

Plac Wolności z muzycznym miejscem zabaw dla najmłodszych, barwną fontanną i marszałkiem Piłsudskim jest już gotowy. Do spędzania wolnego czasu właśnie w tym miejscu zachęcają także kawiarniane ogródki, minisiłownia i nasadzenia ozdabiające plac.

Kamienice Tkaczy to dziesięć miejskich budynków z przełomu XIX i XX wieku

 Miejskie budynki przy ul. Pabianickiej, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Bawełnianej, Lecha i Marii Kaczyńskich oraz Placu Wolności i placu Narutowicza zostaną wyremontowane w ramach rewitalizacji śródmieścia. Prace, które prowadzić będzie częstochowska firma Budo-Max, kosztować będą blisko 6 mln 300 tys. złotych i powinny zakończyć się w kwietniu 2020 roku.

 

pl.Wolnosci 2170

Już w styczniu będzie można spacerować po odnowionym Placu Wolności. Wykonawca inwestycji zgłosił właśnie zakończenie prac, teraz ruszą procedury odbiorowe. Rewitalizacja Placu Wolności, która kosztowała miasto ponad 7,6 mln zł to jedna z kluczowych inwestycji tego roku. Trwała w sumie dziesięć miesięcy, roboty ruszyły bowiem w marcu.

 

Wykonawca – bełchatowska firma Binż, na przebudowę placu czas miała do 28 grudnia. A pracy było sporo, bo oprócz tych widocznych gołym okiem wiele do zrobienia było także pod ziemią. Mowa o położeniu kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, które były niezbędne do  przyłączenia fontanny oraz zdroju ulicznego. Montażu systemu nawadniania, a także światłowodu pod monitoring oraz przyłączy energetycznych pod latarnie i oświetlenie punktowe, m.in. reflektory rozjaśniające małą architekturę.

 

11 listopad Piłsudski 2305Marszałek Józef Piłsudski był jednym z bohaterów bełchatowskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada bełchatowianie tłumnie przemaszerowali ulicami miasta w biało-czerwonym pochodzie, po czym zgromadzili się na Placu Wolności, wokół posągu Marszałka.

 

Obchody stulecia niepodległości Polski rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem żołnierzy i ochotników POW przy parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie. Hołd poległym w walkach o wolność Polski oddali parlamentarzyści, władze samorządowe oraz przedstawiciele organizacji politycznych i pozarządowych.

plac wolnosci 9457Przebudowa placu Wolności to sztandarowa inwestycja w centrum Bełchatowa. To część projektu rewitalizacji, na który miasto dostało 9,5 mln zł unijnej dotacji. Chodzi o ożywienie tej historycznej części miasta, tak by spełniała różne funkcje i odpowiadała różnym potrzebom mieszkańców. Fontanna, plac zabaw, minisiłownia i kawiarniany ogródek z pewnością będą zachęcać mieszkańców do odwiedzania tej części Bełchatowa.

 

Rozpoczęta w marcu 2018 roku przebudowa historycznego placu Wolności przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonawca, bełchatowska firma BINŻ, zakończył już wszystkie prace instalacyjne. Mowa o sieci sieci wodociągowej do przyłączenia fontanny i zdroju ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Rozłożony jest także cały system nawadniania.

Na placu Wolności robione są alejki, jesienią rozpoczną się nasadzenia. W parku pozostały 43 drzewa więcej niż pierwotnie zakładano, a dosadzonych zostanie ponad 630 nowych. Zmiana w projekcie dotycząca zieleni to efekt spotkań z mieszkańcami, którzy prosili o pozostawienie jak największej liczby drzew.

 

Prace na placu Wolności rozpoczęły się w marcu. Pierwszym ich etapem była wycinka martwych, umierających lub zagrażających bezpieczeństwu drzew. Jak informowała Małgorzata Milecka, profesor architektury krajobrazu, która opracowała koncepcję rewitalizacji placu Wolności, w projekcie przewidziano, że karczowaniu poddanych zostanie 118 drzew, w tym 51 o obwodzie mniejszym niż 16 cm. Spośród wszystkich, wskazanych do usunięcia, 33 zagrażały bezpieczeństwu. Wycięte zostały także gatunki inwazyjne, czyli m.in. klon jesieniolistny, dąb czerwony i sumak octowiec.

Trwa rewitalizacja placu WolnościPlac Wolności zyskuje nowe oblicze. Dobiegają końca prace instalacyjne, układana jest kostka w parkowych alejkach a postument, na którym stanie posąg marszałka Piłsudskiego jest już wylany. Za kilka miesięcy bełchatowianie będą mogli już korzystać z nowoczesnej przestrzeni w centrum miasta.

 

Rozpoczęta w marcu przebudowa historycznego Placu Wolności przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonawca, bełchatowska firma BINŻ, zakończył już większość prac instalacyjnych. Mowa tu o sieci wodociągowej do przyłączenia fontanny i zdroju ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Rozłożony jest także cały system nawadniania. Gotowe są już również przyłącza energetyczne oraz okablowania: światłowodowe pod monitoring, zasilające latarnie oraz do oświetlenia akcentowego (chodzi o reflektory, które będą rozjaśniać elementy małej architektury).

Trwa nabór uzupełniający na członków Komitetu RewitalizacjiPrezydent Miasta Bełchatowa zaprasza mieszkańców Miasta Bełchatowa do zgłaszania chęci uczestnictwa w pracach Komitetu Rewitalizacji, którego zadaniem jest opiniowanie i doradztwo w sprawach projektów związanych z rewitalizacją, wspieranie działań rewitalizacyjnych oraz pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczych w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji.

Rewitalizacja Placu WolnościRozpoczęły się prace na Placu Wolności. To początek rewitalizacji śródmieścia, na którą miasto dostało ponad 9 mln zł z Unii Europejskiej. Roboty prowadzi bełchatowska spółka BiNŻ, z którą 5 marca magistrat podpisał umowę. Na na rewitalizację tej części Bełchatowa ma czas do 28 grudnia tego roku. Kluczową datą jest jednak 11 listopada, bo wtedy ma zostać odsłonięty posąg marszałka Józefa Piłsudskiego w reprezentacyjnej części placu.

 

Projekt rewitalizacji Placu Wolności przewiduje posadzenie 636 sztuk drzew liściastych, m.in. kasztanowca czerwonego, buka pospolitego i grabu pospolitego. Wsadzonych ma także zostać 1442 krzewów liściastych (m.in. berberysy, trzmielina, tawuła japońska), zalecanych w kodeksie dobrych praktyk ogrodniczych. Pojawią się także trawy ozdobne, rośliny bylinowe, których w tej chwili w parku nie ma, a są bardzo potrzebne. Wiosną będą kwitnąć tulipany.

Ponad 9 mln zł trafi do Bełchatowa na rewitalizację śródmieścia. To o 3 mln zł więcej od kwoty, jaką wcześniej przyznał łódzki Urząd Marszałkowski. Pieniądze, które zasilą miejski budżet, to pełna kwota unijnego dofinansowania o jaką ubiegała się prezydent Mariola Czechowska.

 

Rewitalizację śródmieścia, czyli przebudowę Placu Wolności i dziesięciu miejskich kamienic, miasto wyceniło na 14,5 mln zł. Aby odciążyć miejski portfel magistrat ubiegał się o środki zewnętrzne. W październiku była mowa o 6 mln zł unijnego dofinansowania. Teraz łódzki Urząd Marszałkowski informuje, że zwolniły się kolejne środki i Bełchatów otrzyma pełną kwotę o jaką aplikował. Mowa o blisko 9 mln 100 tys. zł.  

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020