Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na zdjęciu obrady Rady Miejskiej w Sali Herbowej urzędu miastaRadni będą obradować w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu; fot. archiwum

 

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, pomoc dla uchodźców z Ukrainy i miejskie finanse to tylko niektóre z tematów, jakimi zajmą się miejscy radni podczas najbliższej, marcowej sesji. Obrady zaplanowano na czwartek, 31 marca. Będzie je można śledzić na żywo na portalu eSesja. Początek transmisji o godz. 10:00.


Wśród projektów uchwał, nad którymi pochylą się miejscy radni jest m.in. ten dotyczący pomocy uchodźcom z Ukrainy przez miasto Bełchatów określa zakres udzielanego wsparcia, jakie może być finansowane z miejskich środków. W proponowanym dokumencie wyszczególniono zostało zapewnienie opieki i aktywności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także wsparcie edukacyjne. Chodzi tutaj głównie o realizację prawa do wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego. Po za tym rozwiązania proponowane w projekcie pozwolą sfinansować wyżywienie zbiorowe, organizację procesów adaptacji i integracji, ale również zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki związane z przeprowadzeniem koniecznych procedur administracyjnych.


Kolejny z projektów, jaki znalazł się w porządku obrad XLIV sesji bełchatowskiej Rady Miejskiej, dotyczy udzielenia wsparcia finansowego powiatowi. Chodzi o kwotę nieco ponad 39 tys. zł. To połowa kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zamoście na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic miasta (ul. Ludwikowskiej). W dokumentacji, oprócz samej przebudowy, uwzględnione zostaną również: odwodnienie, oświetlenie, kanalizacje deszczową i sanitarną w ramach pasa drogowego, usunięcie kolizji oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Wspomniana dokumentacja ma być gotowa w listopadzie.


Radni pochylą się ponadto nad projektami uchwał w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania kilku fragmentów naszego miasta. Rzecz dotyczy rejonów Żabiej, osiedla Ludwików, Wiosennej-Letniej oraz Bełchatówka Północ. W porządku znalazły się także punkty dotyczące m.in. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz miejskim budżecie.


Podczas sesji będzie także mowa o działalności Straży Miejskiej w Bełchatowie w 2021 roku. W sprawozdaniu, z którym zapoznają się radni, mowa jest m.in. o tym, że w ubiegłym roku bełchatowscy strażnicy oprócz stałych obowiązków zaangażowani byli także w działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii. Strażnicy Miejscy pomagali m.in. policji, sanepidowi oraz Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Dostarczanie żywności osobom starszym, kolportaż maseczek ochronnych, rozwożenie środków do dezynfekcji, monitorowanie placówek oświatowych, a także schroniska dla osób bezdomnych to tylko część realizowanych przez strażników zadań.


Miejscy radni zapoznają się także ze sprawozdaniem z realizacji dwóch programów w 2021 roku: z zakresu wspierania rodziny, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedstawionych zostanie również kilka raportów. Pierwszy z nich dotyczy zadań, jakie w ubiegłym roku miasto podjęło w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Drugi odnosi się do przedsięwzięć z zakresu promocji miasta Bełchatowa, kolejny - do współpracy z miastami partnerskimi.


W trakcie marcowej sesji radni pochylą się ponadto nad Programem osłonowym „Wsparcie seniorów na rok 2022” oraz Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wspomniane wyżej tematy to tylko część z tych, jakie będą poruszane podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie. Porządek obrad wraz ze wszystkimi materiałami sesyjnymi dostępne są na portalu eSesja TUTAJ. Tam też będzie można śledzić na żywo obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00 w czwartek, 31 marca. 

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl