Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Od 1 stycznia 2018 roku można skorzystać z darmowej usługi e-meldunekKażda osoba mieszkająca w Polsce objęta jest obowiązkiem meldunkowym. Od początku roku, aby zameldować się na pobyt stały lub czasowy, nie musimy już osobiście odwiedzać urzędu. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową e-usługę, dzięki której obowiązku meldunkowego dopełnimy online. Z usługi skorzystać można przez stronę obywatel.gov.pl.


E-meldunek uruchomiony został przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz meldunku na pobyt stały lub czasowy, dzięki usłudze możliwe jest także przemeldowanie, zameldowanie i przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.


Możliwość zameldowania się za pomocą Internetu ma każda osoba, która posiada profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Specjalnie do tego celu została utworzona e-usługa, która pozwala na zameldowanie się także poza godzinami pracy urzędów.


Nowością jest też wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku jednego formularza meldunkowego. Za jego pomocą będzie można zameldować się na pobyt stały i jednocześnie wymeldować z pobytu czasowego i odwrotnie, tzn. wymeldować z pobytu stałego i zameldować na czas określony. Dzięki temu rozwiązaniu procedury meldunkowe zostały uproszczone a zbędna dokumentacja ograniczona.


Jak się zameldować?


1. Na stronie obywatel.gov.pl należy wybrać interesującą nas usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO).


2. Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.


Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.
W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.


Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.


Po dołączeniu wszystkich potrzebnych dokumentów urzędnik melduje zainteresowanego od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli do formularza dołączone są skany dokumentów, urzędnik może poprosić o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości zamelduje konkretną osobę.


Opłaty


Sama usługa e-meldunku jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Płatne jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jego koszt to 17 zł.


Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia:

 

- odbiór osobisty w urzędzie,
- tradycyjna przesyłka pocztowa,
- wersja elektroniczna przesłana na skrzynkę ePUAP. 


E-meldunek jest kolejną e-usługą, która ułatwić ma kontakt obywateli z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego.

 

AP

 

Od 1 stycznia można zmeldować się przez internet
 


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl