joombig banner rotation images

Menu

 

W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani unijnym dofinansowaniemW spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani unijnym dofinansowaniem

 

Jakie projekty mają największe szanse na zdobycie unijnego dofinansowania? Odpowiedzi na to i inne pytania związane z funduszami europejskimi udzielą specjaliści z łódzkiego urzędu marszałkowskiego podczas bezpłatnego spotkania w Miejskim Centrum Kultury. Fachowcy będą czekać na zainteresowanych w czwartek, 7 marca.

 


Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i podległych im placówek, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, służb mundurowych oraz placówek medycznych otrzymali zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym. Organizuje je Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, wspólnie z Grzegorzem Schreiberem, marszałkiem województwa łódzkiego. W spotkaniu udział może jednak wziąć każdy, kto chciałby skorzystać z dofinansowania w ramach RPO ( Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). Dodatkowo przeprowadzone zostaną także konsultacje indywidualne dotyczące wszystkich poruszanych zagadnień. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 marca, w Miejskim Centrum Kultury - początek o godz. 9.30.

 


Pierwszy z paneli poświęcony będzie termomodernizacji budynków, niskoemisyjnemu transportowi miejskiemu i ochronie środowiska (głównie gospodarce wodnej i wodno-kanalizacyjnej). Prelegenci wyjaśnią także, jakie środki można pozyskać na inwestycje w OZE (odnawialne źródła energii) i budowę sieci szerokopasmowych.

 


Podczas drugiego panelu uczestnicy uzyskają szeroką wiedzę na temat wsparcia aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, kształcenia zawodowego i działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych.

 


Trzeci, i ostatni panel, obejmie z kolei informacje na temat wsparcia badań oraz innowacyjności, a także modułów biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Poruszony zostanie także temat outplacementu, czyli wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.

 


Podczas spotkania będzie także możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy doradcy podatkowego. Specjaliści z Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą do dyspozycji między godz. 11 a 14.

AP

 

Podczas spotkania będzie można zdobyć wiedzę o konkursach RPO na 2019 rokPodczas spotkania będzie można zdobyć wiedzę o konkursach RPO na 2019 rok

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020