joombig banner rotation images

Menu

Wysoką jakość w Bełchatowie potwierdzają m.in. kontrole z SanepiduWysoką jakość wody w Bełchatowie potwierdzają m.in. kontrole z Sanepidu

 

Z naszych kranów płynie woda nie tylko wolna od bakterii i drobnoustrojów, ale - co równie ważne - bogata w składniki mineralne. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie wysoko ocenił jakość wody przydatnej do spożycia w naszym mieście.

 

 

Badania prowadzane przez niezależne laboratoria potwierdzają bardzo dobrą jakość bełchatowskiej wody. Kontrole te odbywają się dwutorowo. Z jednej strony wodę sprawdzają regularnie Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Bełchatowie, z drugiej – laboratoria spółki Wod.-Kan. Wyniki badań i zewnętrznych, i wewnętrznych są bez zarzutu.

 

W trakcie oceny okresowej za pierwsze półrocze 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie pod uwagę brał również sposób realizacji przez spółkę Wod.-Kan. harmonogramu prowadzonych badań. Monitoring kontrolny i przeglądowy przebiegał bardzo dobrze. Bełchatowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wywiązał się również z obowiązku prowadzenia badań aktywności radonu w trzech studniach ujęciowych. Co najważniejsze, w pobranych próbkach nie stwierdzono żadnych przekroczeń.


Dodajmy, że wewnętrzne nadzorowanie jakości wody spółka Wod.-Kan. prowadzi regularnie, zgodnie z harmonogramem, a woda do badań pochodzi z różnych części miasta. Oprócz prac laboratoryjnych ważny jest też stały biomonitoring. Do tego celu wykorzystywanych jest osiem małż słodkowodnych, czyli żywych wskaźników zanieczyszczeń.

 

Wodę sprawdzana jest stale pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym, a wszystko zgodnie z ogólnopolskimi normami. Podczas badania mikrobiologicznego analizuje się ilości bakterii chorobotwórczych takich, jak np. bakterie grupy coli, a także ogólną liczbę drobnoustrojów. Analiza fizykochemiczna z kolei pozwala ustalić poziom zanieczyszczenia wody, w tym m.in. jej pH, twardość, mętność czy obecność żelaza, manganu.


Warto przypomnieć, że nasza woda pochodzi z ujęć głębinowych, a co za tym idzie jest bogata w składniki mineralne. Badania potwierdzają w niej obecność m.in. magnezu, wapnia, sodu, potasu, wodorowęglanów, chlorków czy fluorków. - Można spokojnie stwierdzić, że w bełchatowskich kranach płynie nisko zmineralizowana woda, która ma zbliżone parametry do tańszych, butelkowanych wód mineralnych bądź źródlanych, które mieszkańcy naszego miasta mogą kupić w sklepach – podkreśla prezes spółki Wod.-Kan. w Bełchatowie Piotr Pierzchała.

 

 

KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020