joombig banner rotation images

Menu

Radni po wakacjach obradowali m.in. na temat warunków najmu lokali komunalnych Radni po wakacjach obradowali m.in. na temat warunków najmu lokali komunalnych

 

Zasady wynajmowania lokali komunalnych, w tym kryterium dochodowe i metrażowe, a do tego zmiany w plnach zagospodarowania przestrzennego oraz powołanie komisji opiniotwórczej na temat kandydatów na ławników – o tym m.in. rozmawiali radni na pierwszej po wakacjach sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, która odbyła się 29 sierpnia.

 


Dyskusja na temat zasad przyznawania lokali mieszkalnych przez miasto wynikała z wejścia w życie nowego programu gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym na lata 2019-2023 oraz zmienionej ustawy o ochronie praw lokatorów. Co zatem ustalono? Po pierwsze wnioskodawca musi na stałe mieszkać w Bełchatowie, w warunkach znacznie odbiegających od normy, tzw. trudnych - powierzchnia pokoi przypadająca na członka rodziny jest mniejsza niż 6 metrów kwadratowych. Ważny jest również dochód wnioskodwcy. - Dochód ten nie może być wyższy niż 3300 zł brutto na osobę w rodzinie oraz 3850 zł brutto w przypadku osoby samotnej – mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz. Uchwała reguluje także, komu przysługuje pierwszeństwo do lokalu komunalnego, a także tryb rozpatrywania indywidualnych wniosków bełchatowian, sposób sporządzania i realizowania list mieszkaniowych.


Warto przypomnieć, że miasto ma w swoich zasobach blisko 2 tys. 200 mieszkań komunalnych, w tym około 600 lokali, których jest jedynym właścicielem. Są wśród nich lokale pełnostandrdowe oraz te o obniżonym standardzie, jak m.in. te przy ul. Czaplinieckiej nr 5. 44D, 100, 100A i 100B, al. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, a także lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. - Zainteresowanie mieszkaniami komunalne wciąż jest duże. Dzisiaj tak naprawdę przyznajemy mieszkania socjalne oraz te o obniżonym standardzie. Lokale komunalne pełostandardowe mieszkańcy otrzymują głównie na drodze zamiany – dodaje wiceprezydent Matyśkiewicz.

 

Podczas obrad radni przystąpili również do kolejnego etapu wyłaniania sędziów społecznych. Powołali siedmioosobowy zespół odpowiedzialny za przygotowanie opinii na temat kandydatów na ławników, których zgłoszenia wpływały do końca czerwca. Do komisji wybrano radnych: Monikę Selerowicz, Małgorzatę Pagiełę, Katarzynę Giesko, Michała Wyczachowskiego, Arkadiusza Rożniatowskiego, Dariusza Lewandowskiego. W jej skład będzie także wchodzić  przedstawiciel sądu.

 

Na XIII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie omawiano też kwestie związane z plnanem zagospodarowania przestrzennego. Podjęte uchwały dotyczył terenów na osiedlach: Olsztyńskim, Politanice i Dobrzelów. Przyjęto także nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, rozmawiano o zmianach w budżecie miasta. Długą dyskusję wywołał projekt uchwały dotyczący skargi na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie. Ostatecznie skarga została uznana za bezzasadną.

Na sierpniowej sesji nie zabrakło też tematów związanych z bełchatowską oświatą. Na ten temat więcej można przeczytać TUTAJ.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020