joombig banner rotation images

Menu

Budżet obywatelski Bełchatowa opiewa na 1,5 mln zł Budżet obywatelski Bełchatowa opiewa na 1,5 mln zł

 

Wiadomo już, na jakie projekty będzie można głosować w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Na ostatecznej liście znajduje się 10 projektów – w tym 6 twardych i 4 miękkie. Głosowanie rusza 16 września i potrwa do 24 września.

 

Kolejne etapy tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa za nami. 19 sierpnia poznaliśmy listę projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania. Później pomysłodawcy odrzuconych wniosków mogli odwoływać się od tej decyzji – to nowość w bełchatowskim budżecie partycypacyjnym.

 

- Z możliwości odwołania skorzystało dwóch wnioskodawców – mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Bełchatowa. – Ponownie rozpatrzyliśmy te wnioski, uwzględniliśmy oczywiście argumenty podane w odwołaniu. Ostatecznie jednak okazało się, że decyzja o ich niedopuszczeniu do głosowania była słuszna – tłumaczy Iwona Nowak.

 

Finalnie na liście znajduje się 10 projektów – 6 twardych i 4 miękkie. To właśnie na nie będzie można głosować.

 

Wśród twardych większość pomysłów dotyczy budowy nowych lub modernizacji istniejących placów zabaw. Mowa o: „Przytorze – remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw” (projekt nr 1); „Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na os. Budowalnych obok bloków 10 i 12” (projekt nr 3); „Modernizacja placu zabaw na os. Budowalnych – „Color Kids” (projekt nr 4). Kolejny wniosek dotyczy przystosowania lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w sezonie letnim (projekt nr 2). Na liście do głosowania znalazł się też pomysł, którego celem jest „Doposażenie Centrum Aktywności Seniora Cafe Senior „Raj” w sprzęt do ćwiczeń” (projekt nr 5). Ostatni z zakwalifikowanych projektów twardych – „Zielone Grocholice” (projekt nr 6) zakłada rewitalizację kilku terenów w Grocholicach.

 

Bełchatowianie swój głos będą mogli także oddać na jeden z czterech projektów miękkich. Nowością jest wniosek dotyczący „Sterylizacji (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowania” (projekt nr 7). Ponadto są dwa wnioski związane z rozwojem kultury w naszym mieście: „Artystyczny Bełchatów” (projekt nr 8) i „Grocholice Łączymy Pokolenia” (projekt nr 9). Ostatni z projektów dotyczy działań prozdrowotnych: „Zdrowie na plus” (projekt nr 10).

 

Lista wszystkich zakwalifikowanych, a także nie dopuszczonych do głosowania projektów wraz z uzasadnieniem dostępna jest na www.decydujemy.belchatow.pl w zakładce „projekty 2020”.  

 

Głosowanie ruszy 16 września i potrwa ponad tydzień, bo do 24 września. Każdy bełchatowianin będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt twardy i jeden na projekt miękki. Głosowanie będzie prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną. Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu, będą mogli skorzystać ze stanowiska komputerowego w urzędzie. Tradycyjnie stanie on na parterze w głównym budynku magistratu.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020