joombig banner rotation images

Menu

 

Miejscy radni będą rozmawiać m.in. o budżecie miasta We wrześniu miejscy radni rozmawiać będą m.in. o budżecie miasta


O budżecie i realizacji planów finansowych oraz planie zagospodarowania przestrzennego, a także miejskich spółkach rozmawiać będą radni na kolejnej, czternastej już, sesji. Odbędzie się ona w czwartek, 26 września, o godz. 10. Rajcy tradycyjnie spotkają się w sali herbowej bełchatowskiego magistratu.

 


Jednym z punktów przewidzianych na XIV Sesję Rady Miejskiej w Bełchatowie będzie przekazanie informacji na temat wykonania budżetu miasta i realizacji miejskich przedsięwzięć, a także sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Centrum Kultury, Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Bełchatowie. Wszystkie te dane dotyczyć mają pierwszego półrocza 2019 roku. Omawiane także będą propozycje zmian w budżecie miasta na rok 2019.


Poruszone zostaną ponadto tematy związane ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Radni rozpatrzą projekt uchwały dotyczący terenu osiedla Żołnierzy POW. Oprócz tego zajmą się oni kwestią pozyskania od Skarbu Państwa dwóch działek w Grocholicach, a dokładniej terenów przeznaczonych na urządzenie skweru.


Miejscy rajcy zapoznają się również ze sprawozdaniem z działalności nadzorczej prezydenta miasta nad miejskimi spółkami, w tym nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej, Bełchatowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Wod.-Kan., Miejskim Zakładem Komunikacji oraz Przedsiębiorstwem Energetyki cieplnej.


Porządek najbliższej sesji, a także przygotowane na nią projekty uchwał i inne dokumenty dostępne są TUTAJ. W trakcie trwania obrad będzie również prowadzona transmisja online - będzie ona dostępna TUTAJ.


KZB

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020