joombig banner rotation images

Menu

Podczas listopadowej sesji radni przyjęli m.in. program współpracy miasta z organizacjamiPodczas listopadowej sesji radni przyjęli m.in. program współpracy miasta z organizacjami

 

III Liceum Ogólnokształcące będzie nosić imię Adama Mickiewicza. Rada miejska, podczas listopadowej sesji, przyjęła także dwa miejskie programy. Pierwszy dotyczy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, drugi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

Społeczność III Liceum Ogólnokształcącego wyszła z inicjatywą, aby nadać szkole imię Adama Mickiewicza. Za taką kandydaturą opowiedziała się zarówno rada pedagogiczna, jak i rada rodziców i sami uczniowie. Do ich wniosku przychylili się również miejscy radni, którzy podczas sesji 28 listopada, przyjęli uchwałę w tej sprawie. Proponowana nazwa nie jest przypadkowa. III LO, przed reformą edukacji, wchodziło w skład Samorządowego Zespół Szkół Ogólnokształcących, które nosiło imię właśnie Adama Mickiewicza. Już od ponad 20 lat III LO wśród mieszkańców funkcjonuje jako „Mickiewicz”. Szkoła nie chciała rezygnować z tej tradycji, stąd propozycja nadania tego samego imienia.

 

Podczas listopadowej sesji radni przyjęli również dwa miejskie programy, które będą obowiązywać w 2020 roku. Pierwszy dotyczy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Korzystać z niego będą wydziału magistratu, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, a także MOPS czy organizacje i stowarzyszenia. Jego celem jest przeciwdziałanie i ograniczanie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu czy innych środków psychoaktywnych. W ramach programu m.in. mają być przeprowadzane szkolenia i warsztaty, realizowane programy profilaktyczne, organizowana pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin. Program dostępny jest TUTAJ

 

Drugi z przyjętych programów dotyczy współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Zanim program trafił pod obrady był onkonsultowany m.in. ze stowarzyszeniami i instytucjami. O jego założeniach rozmawiano także z przedstawicielami organizacji podczas specjalnego spotkania, które miasto zorganizowało jeszcze we wrześniu. Wypracowano na nim propozycje m.in. pozafinansowych działań. Program współpracy miasta z organizacjami, mówiąc najprościej, omawia kierunki współpracy na linii samorząd – organizacja, wskazuje jakie środki miasto planuje przekazać na jego realizację, jakie są priorytetowe zadania publiczne. Przyjęty dokument ma obowiązywać przez najbliższy rok, począwszy od stycznia. Jego treść dostępna jest TUTAJ.

 

Podczas listopadowej sesji radni zajęli się także zmianami w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przyjęli również uchwałę dotyczącą zmian w zasadach zbywania lokali mieszkalnych, których własnością jest miasto. Nowością jest wprowadzenie czasowej bonifikaty – miałaby ona obowiązywać do 31 grudnia 2020.

 

Sesja: obowiązkowa segregacja i nowe stawki za śmieci

 

ADA

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020