joombig banner rotation images

Menu

 

Uczniowie III LO, przyjmując nowy sztandar, złożyli uroczyste ślubowanieUczniowie III LO, przyjmując nowy sztandar, złożyli uroczyste ślubowanie


Nie ma już w Bełchatowie Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza, jest za to III Liceum Ogólnokształcące. Nowe imię, nowy sztandar, ale wciąż ten sam patron. Na ten dzień cała społeczność szkolna przygotowywała się od dawna.

 

 

12 grudnia zapisał się jako jeden z ważniejszych dni w historii bełchatowskiego Mickiewicza. Po reformie edukacji III Liceum Ogólnokształcące, które było częścią Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, od września funkcjonuje jako samodzielna placówka.


Szkoła nadal będzie nosić imię swojego dotychczasowego patrona – Adama Mickiewicza. Z taką propozycją wyszli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, a 28 listopada uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Bełchatowie.
- Wybór Adama Mickiewicza na patrona naszej szkoły był oczywisty i najlepszy. Młodzi ludzie potrzebują autorytetów i przewodników. Chcemy, by nasi uczniowie otrzymali szczególne, duchowe przewodnictwo. Przyjęcie imienia Adama Mickiewicza to wielki zaszczyt, wyróżnienie, ale też zobowiązanie - powiedziała Ewa Mękarska, dyrektor szkoły.


Podczas uroczystości nadania imienia III LO otrzymało także nowy sztandar, ufundowany przez miasto. Przekazał go wiceprezydent miasta Łukasz Politański. - Niegdyś, odnosząc się do sztandaru, używano francuskiego zwrotu ‘esprit de corps’, czyli ‘duch oddziału’. Co to oznacza? Miłość, ojczyzna, wierność, zasady, moralność – i to wszystko kryje się w tej płachcie sztandaru, który dziś przyjmujecie. Życzę, abyście, podejmując ważne decyzje w życiu, kierowali się właśnie tymi wartościami – powiedział wiceprezydent Łukasz Politański.


Jak wygląda nowy sztandar? Na czerwonym tle rewersu umieszczony jest srebrny orzeł z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Centralną część awersu stanowi natomiast portret Adama Mickiewicza, wokół którego wyszyto nazwę szkoły. Tło jest bordowe, a całość obszyta złotymi frędzlami.


Dotychczasowy sztandar, który towarzyszył społeczności szkolnej ponad 20 lat, przekazany zostanie do bełchatowskiego muzeum.


Po przekazaniu i poświęceniu sztandaru uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

 

Podczas uroczystości kilkukrotnie podkreślano, że sztandar jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczą progi III LO oraz obecnych i przyszłych pokoleń uczniów, jest symbolem życia i trwania w szkole najważniejszych wartości. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, uczą dzieci przyjmowania właściwych postaw, szacunku do przeszłości i odpowiedzialności. Sztandar nie tylko będzie brał udział w uroczystościach szkolnych, ale także tych państwowych i miejskich.

 

Historia szkoły jest długa. Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w, w miejsce którego powołano właśnie III LO im. A. Mickiewicza, był bezpośrednim spadkobiercą dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bełchatowie, a ta korzeniami swymi sięga lat 20. XX wieku. 1 września 2012 roku Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza zostaje przeniesiony do nowego budynku. Szkoła zmienia wizerunek lecz zachowuje tradycje i bogatą historię. „Mickiewicz” trwa i się rozwija pod nowym adresem na ul. Edwardów 5. W roku szkolnym 2018/2019 mury szkoły opuściły ostatnie roczniki gimnazjum. Obecnie w III LO pod czujnym okiem 51 nauczycieli w 15 klasach uczy się 335 uczniów.

KZB

>>> Fotorelacja z uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru w III LO

 

Nowy sztandar na ręce dyrektor Ewy Mękarskiej przekazał wiceprezydent Łukasz PolitańskiNowy sztandar na ręce dyrektor szkoły Ewy Mękarskiej przekazał wiceprezydent Łukasz Politański

 

Z okazji nadania szkole nowego imienia uczniowie przygotowali również część artystyczną, poświęconą patronowiZ okazji nadania szkole nowego imienia uczniowie przygotowali część artystyczną, poświęconą patronowi

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020