Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

Grudniową sesję Rady Miejskiej zdominuje budzet miasta na 2020 rokGrudniową sesję Rady Miejskiej zdominuje budzet miasta na 2020 rok

 

Przed nami ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej, podczas której głównym punktem będzie budżet na przyszły rok. Nie zabraknie także innych tematów. Radni pochylą się nad regulaminem korzystania z węzła przesiadkowego oraz przyjmą zasady ustalania i rozliczania dotacji dla żłobków i klubów malucha.


Na siedemnastej w tej kadencji sesji radni zbiorą się w czwartek, 19 grudnia. Obrady rozpoczną się o godz. 10 w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Będzie to sesja budżetowa, radni zdecydują bowiem w pierwszym rzędzie o przyjęciu planu dochodów i wydatków miasta na 2020 rok. Zgodnie z projektem dochody sięgną ponad 276 mln zł, wydatki zaś będą rzędu 287 mln zł – z czego na inwestycje przeznaczonych zostanie 26 mln.


Podobnie jak w latach poprzednich lwia część wydatków to te związane z oświatą, w przyszłym roku miasto planuje wydać na ten cel ok. 93 mln zł (o 4 mln więcej niż w roku bieżącym). Z kolei na rodzinę i pomoc społeczną zapisano ponad 92 mln zł, z czego najwięcej, bo aż 53 mln to wydatki związane z rządowym programem 500 plus.


W projekcie znalazły się także pieniądze na transport i łączność – m.in. na remonty dróg i chodników, zimowe utrzymanie ulic, naprawy sygnalizacji świetlnej czy odnowienie oznakowania drogowego miasto planuje zabezpieczyć 15 mln zł. W budżecie znajdą się także środki na gospodarkę mieszkaniową, czyli np. remonty w miejskich zasobach komunalnych.


Miejskie wydatki to także bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,6 mln zł), kultura u sport (prawie 14 mln zł) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,5 mln zł miasto przeznaczy n.in. na utrzymanie czystości w Bełchatowie, schronisko dla bezdomnych zwierząt czy nasadzenia roślin).


W prezydenckim projekcie budżetu wy¬gospodarowane zostały także pieniądze na miejskie inwestycje, głównie na kontynuację tych już rozpoczętych – termomodernizację „Odry”, rewitalizację śródmieścia czy adaptację budynku przy ul. Staszica na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W planach jest także uzbrojenie terenów inwestycyjnych, współfinansowanie budowy skrzyżowania przy strefie B2 czy zakończenie projektu „Bełchatów w zieleni”. Magistrat chce także opracować kilka dokumentacji projektowych, np. na budowę ulic w rejonie ul. Dębowej, dróg dojazdowych do wschodniej obwodnicy oraz inwestycje drogowe w os. Binków.


W projekcie uwzględniono także zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa: „Zielo¬ne Grocholice”, przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w okresie letnim, „Przytorze – remont, roz¬budowa i ogrodzenie placu zabaw”. W pla¬nach jest także budowa placu zabaw na os. Budowlanych oraz tężni solankowych.


Wśród innych, ważnych dla mieszkańców tematów, którymi zajmą się rajcy, znajdzie się również regulamin korzystania z nowego węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej oraz zasady ustalania i rozliczania dotacji dla żłobków i klubów malucha.


Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz projekty uchwał znajdują się na portalu eSesja.

 

AP

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl