Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

 Prezydent Mariola Czechowska przedstawiła najważniejsze założenia budżetu na 2020 rokPrezydent Mariola Czechowska przedstawiła najważniejsze założenia budżetu na 2020 rok


Podczas grudniowej sesji miejscy radni przyjęli budżet Bełchatowa na 2020 rok.  W przyszłym roku dochody miasta sięgną ponad 276 mln zł, wydatki zaś – 287 mln zł, z czego na inwestycje – 26 mln zł.

 

 
Wszystko wskazuje na to, że budżet na najbliższy rok, a także na lata kolejne będzie trudny. Do miejskiej kasy ma bowiem wpływać znacznie mniej pieniędzy niż do tej pory. Magistrat szacuje, że mogą być one niższe o ponad 13 mln zł. Porównując je natomiast z obowiązującą wieloletnią prognozą finansową (założono w niej m.in. wzrost dochodu PIT na podstawie historycznych trendów), w 2020 roku będą mniejsze o blisko 18 mln zł. Spowodowane jest to m.in. zmianami w zakresie wpływów z PIT (zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26. roku życia), zmniejszeniem stawki w pierwszym progu podatkowym z 18 proc. na 17 procent. Do tego zwiększenie kosztów uzyskania przychodów o 150 proc. (kwota wolna od podatku) i podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

- Przygotowanie projektu budżetu na kolejny rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową było dużym wyzwaniem. Jest on oszczędny w sferze wydatków bieżących i racjonalny. Wymagać będzie od nas dużej dyscypliny i optymalnych metod oraz środków zarządzania finansami miasta. Mam nadzieję jednak, że uda się nam zrealizować to wszystko, co zostało w nim zapisane - mówi prezydent miasta Mariola Czechowska.  – Założyliśmy, że w 2020 roku wydatki bieżące nie mogą przekroczyć 90 proc. wydatków z 2019 roku. Dotacje dla organizacji mają być utrzymane na poziomie 70 proc. w stosunku do tego roku. Z całą pewnością mogę również powiedzieć, że budżet na 2020 rok jest nadal proinwestycyjny, nastawiony jest na rozwój – dodaje prezydent Czechowska.

 

Na co najwięcej wyda samorząd w 2020 roku?


Podobnie jak w latach poprzednich i tym razem miasto najwięcej przeznaczy na wydatki związane z szeroko rozumianą oświatą. Mowa o ponad 93 mln zł, czyli o ok. 4 mln zł więcej niż w tym roku. Druga w kolejce jest rodzina i pomoc społeczna. Na zadania w tym zakresie magistrat zapisał ponad 92 mln zł, z czego 53 mln zł to wydatki związane z programem 500 plus. W 2020 roku miasto planuje także zabezpieczyć: ponad 15 mln zł na transport i łączność (m.in. remont dróg i chodników, zimowe utrzymanie ulic, naprawy sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania), prawie 12 mln zł na gospodarkę mieszkaniową (m.in. remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych). W budżecie zapisano też 2,6 mln zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (m.in. utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej), ponad 28,5 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (m.in. na utrzymanie czystości w mieście, schroniska dla bezdomnych zwierząt czy nasadzenia roślin). Na kulturę i sport, czyli m.in. zadania podejmowane przez placówki kultury i MCS, magistrat chce przeznaczyć prawie 14 mln zł.


Jakie inwestycje w 2020 roku?


W budżecie wygospodarowane zostały także pieniądze na miejskie inwestycje. W 2020 roku przede wszystkim kontynuowane będą już rozpoczęte zadania. Mowa o budowie węzła przesiadkowego, rewitalizacji śródmieścia, termomodernizacji „Odry” - budynku komunalnego przy ul. Czaplinieckiej, oraz adaptacji budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS-u. Miasto chce także uzbroić tereny inwestycyjne, współfinansować budowę skrzyżowania przy strefie B2 oraz dokończyć projekt pod nazwą „Bełchatów w zieleni”. W planach jest opracowanie kilku dokumentacji projektowych, m.in. na budowę ulic w rejonie ul. Dębowej, dróg dojazdowych do wschodniej obwodnicy oraz inwestycje drogowe w os. Binków. Część pieniędzy pochłoną zadania z Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa: „Zielone Grocholice”, przystosowanie lodowiska miejskiego do jazdy na rolkach i wrotkach w okresie letnim, „Przytorze – remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw”. W planach jest także budowa placu zabaw na os. Budowlanych oraz tężni solankowych.


AD-A

 

Grudniową sesję zdominowały kwestie budżetowe

 

19 grudnia radni przyjęli budżet na przyszły rokW czwartek, 19 grudnia, radni przyjęli budżet na przyszły rok

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl