Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

XVII sesja rady miasta 7909Radni miejscy przyjęli nowe stawki dopłat do prywatnych żłobków 

 

1,4 mln zł - tyle w 2020 roku miasto przeznaczy na dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów malucha. Podczas grudniowej sesji Rada Miejska uchwaliła wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania. Do każdego malucha mieszkającego w Bełchatowie i objętego opieką miasto dopłaci 280 zł miesięcznie. 

 

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dzieckiem do lat trzech samorząd może, ale nie musi, dopłacać do prywatnych żłobków i klubów malucha. By poprawić opiekę nad najmłodszymi dziećmi, Bełchatów wypłaca dotacje dla niepublicznych placówek od 2012 roku. Wszystkie podejmowane przez miasto działania mają na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności do miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech. Dzięki temu rodzice za opiekę w niepublicznych żłobkach płacą kilkaset złotych miesięcznie mniej.

 

W 2020 roku opiekę dla dzieci w wieku do lat trzech zapewni w mieście 8 placówek – jeden żłobek miejski oraz 7 niepublicznych. Do każdego dziecka z Bełchatowa korzystającego z placówki niepublicznej miasto będzie dopłacać 280 zł miesięcznie. Jeśli pomnożymy tę kwotę przez liczbę dzieci objętych opieką, oznacza to, że w przyszłym roku do prywatnych żłobków miasto dopłaci 1,4 mln zł. Jest to dotacja na poziomie podobnym do tegorocznej. W 2019 roku do sześciu niepublicznych żłobków z miejskiej kasy trafiło 1, 312 mln zł (przy obowiązującej stawce w wysokości 431 zł na dziecko). – Zarówno liczba żłobków niepublicznych, jak również liczba dzieci do lat 3 objętych opieką w Bełchatowie z roku na rok systematycznie wzrasta, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów. Przy utrzymaniu dotychczasowej wysokości dopłaty, nasza pomoc sięgnęłaby ponad 2,5 mln zł. Zdaję sobie sprawę, że wszystkie decyzje związane z obniżaniem kosztów nie są decyzjami popularnymi, jednak musimy dbać o racjonalne zarządzanie majątkiem publicznym – tłumaczy Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Pomoc samorządu to nie jedyna możliwość dofinansowania i tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Żłobki i kluby dziecięce mogą się także starać o środki zewnętrzne. Mowa tu chociażby o programach unijnych czy rządowym programie „Maluch +”. Z takiej opcji zamierza skorzystać także miasto, dzięki czemu w miejskiej placówce może zostać utworzonych i utrzymanych nawet 15 dodatkowych miejsc dla najmłodszych bełchatowian. 

 

Podczas XVII sesji radni przyjęli także średnią cenę jednostki paliwa dla Bełchatowa. Ustawa Prawo oświatowe, która weszła w życie z początkiem grudnia b.r., reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci i uczniów do szkół, a także określa wzór na obliczenie kosztów jednorazowego dowozu. Jedną z jego składowych jest średnia cena jednostki paliwa w mieście. Do jej określenia wspomniana ustawa zobowiązuje Radę Miejską. Zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą w Bełchatowie w roku szkolnym 2019/2020 wynosić ona będzie odpowiednio: dla etyliny 95 – 4,94 zł, dla oleju napędowego – 5,05 zł a dla gazu LPG – 2,33 zł.

AP

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl