joombig banner rotation images

Menu

 

 Na krótko przed uruchomieniem węzła przesiadkowego radni przyjęli regulamin korzystania z niegoNa krótko przed uruchomieniem węzła przesiadkowego radni przyjęli regulamin korzystania z niego

 

Do otwarcia całodobowego węzła przesiadkowego przy ul. Czaplinieckiej coraz bliżej, dlatego już teraz miejscy radni zajęli się regulaminem jego funkcjonowania. Na grudniowej sesji nie zabrakło też tematów związanych z planem zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami w budżecie miasta na 2019 rok.  Była też mowa o dofinansowaniu dowozu dzieci do szkół.

 

 

Regulamin korzystania z węzła przesiadkowego w Bełchatowie przyjęła Rada Miejska 19 grudnia - podczas ostatniej w tym roku sesji.  Inwestycja, na którą mieszkańcy z niecierpliwością czekają, do użytku oddana będzie najpewniej w styczniu.

 

Już wiadomo, że węzeł przy ul. Czaplinieckiej czynny będzie przez siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. W budynku funkcjonować będą poczekalnia, informacja dla podróżnych, zadaszone stanowiska autobusowe, miejsca postojowe, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie dla kierowców, toalety. Miasto planuje, aby w jednym z lokali mieścił się także punkt gastronomiczny.


Regulamin określa również m.in. czas odprawy pasażerów, którzy rozpoczynają lub kończą podróż, a także zasady korzystania z miejsc postojowych dla kierowców. Wszystko po to, by zapewnić wszystkim podróżnym bezpieczeństwo i komfort. Temu służyć ma też zamontowanie stałego monitoringu.


Poza tym obowiązywać będą na nim zasady takie, jak w innych miejscach użyteczności publicznej. Nie wolno więc będzie przebywać na terenie węzła w celach noclegowych, zanieczyszczać go, niszczyć, hałasować, a także spożywać na jego terenie alkoholu czy innych środków odurzających. Zabronione również jest palenie tytoniu poza miejscami ściśle do tego wyznaczonymi.


Regulamin jest ogólnodostępny. Zamieszczony będzie także na tablicy informacyjnej na terenie węzła przesiadkowego. Swoje uwagi, wnioski związane z funkcjonowaniem miejskiego dworca podróżni mogą zgłaszać do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska bełchatowskiego magistratu.

 

Podczas grudniowej sesji radni zajęli się również miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście, w rejonie ulic: Kwiatowa, 1 Maja, Okrzei, co ma związek z działaniami inwestycyjnymi, podnoszeniem atrakcyjności i funkcjonalności tego obszaru. Omówiono także zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na 2019 rok.

 

Podczas XVII sesji radni przyjęli także średnią cenę jednostki paliwa dla Bełchatowa. Ustawa Prawo oświatowe, która weszła w życie z początkiem grudnia b.r., reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci i uczniów do szkół, a także określa wzór na obliczenie kosztów jednorazowego dowozu. Jedną z jego składowych jest średnia cena jednostki paliwa w mieście. Do jej określenia wspomniana ustawa zobowiązuje Radę Miejską. Zgodnie z podjętą przez radnych uchwałą w Bełchatowie w roku szkolnym 2019/2020 wynosić ona będzie odpowiednio: dla etyliny 95 – 4,94 zł, dla oleju napędowego – 5,05 zł a dla gazu LPG – 2,33 zł.

KZB

 

XVII Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie: Budżet na 2020 rok


XVII Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie: Nowe stawki dotacji do niepublicznych żłobków

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020