joombig banner rotation images

Menu

 

Czwartki lekkoatletyczne to jedno z zadań realizowanych w ramach konkursu ofertCzwartki lekkoatletyczne to jedno z zadań realizowanych w ramach konkursu ofert

 

Miasto od lat ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Nie inaczej będzie w przyszłym roku. W sumie na realizację dziewięciu zadań publicznych magistrat przeznaczył ponad 837 tys. złotych. Termin składania ofert mija 30 grudnia.

 


Jak co roku prezydent miasta Mariola Czechowska ogłosiła konkursy, mające wyłonić najlepsze projekty na realizację konkretnych zadań publicznych. Dzięki temu organizacje pozarządowe będą mogły podjąć się wielu inicjatyw służących lokalnej społeczności.

 

Najwyższe dotacje przeznaczone zostaną na te z zakresu pomocy społecznej i działania wspierające osoby uzależnione. Prowadzenie miejskiej jadłodajni, placówki wsparcia dziennego i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych oraz ich rodzin, terapia i socjoterapia dla młodzieży czy specjalistyczne poradnictwo – m.in. na te cele organizacje pozarządowe uzyskać mogą łącznie ponad 760 tys. złotych.

 

Miasto czeka również na oferty związane z upowszechnianiem kultury, sztuki i historii, a także ochroną dziedzictwa narodowego. Przewidziana jest też dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Na to wszystko magistrat zarezerwował z kolei 75,5 tys. zł.

 

- Rolą samorządu jest wspieranie organizacji pozarządowych, które wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców. Tak duże wsparcie finansowe ze strony miasta pozwala im nie tylko na realizację konkretnych zadań, ale wpływa też na rozwój i budowanie doświadczenia – mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w bełchatowskim magistracie.

 

Wypełniony formularz ofertowy wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście do 30 grudnia, do godz. 12, w Wydziale Spraw Społecznych UM (ul. Kościuszki 1, III Pietro, pok. 410). Są one do pobrania na stronie belchatow.pl, w zakładce ‘dla mieszkańca/organizacje pozarządowe’. Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w wydziale lub pod nr tel. (44) 733 51 59, (44) 733 52 09. Oferenci przed złożeniem propozycji mogą liczyć na sprawdzenie jej przez urzędników, głównie pod względem formalnym.

 

- Warto dodać, że nie są to jedyne konkursy na zadania publiczne, jakie mamy w planach. W styczniu pojawi się harmonogram kolejnych. O szczegółach poinformujemy na miejskiej stronie – podkreśla na koniec dyrektor Nowak.

KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020