joombig banner rotation images

Menu

 

Przedstawiciele spółki Eko-Region dostarczają nowe harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych Przedstawiciele spółki Eko-Region dostarczają nowe harmonogramy zbiórki odpadów komunalnych


Harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok są już gotowe. Spółka Eko-Region właśnie dostarcza nowe kalendarze właścicielom domów jednorodzinnych na terenie miasta. Można też je pobrać ze strony internetowej spółki.

 

 

Od stycznia obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Przygotowała go bełchatowska spółka Eko-Region, która w 2020 roku zajmować się będzie odbiorem śmieci. Nowy kalendarz w najbliższym czasie trafi do właścicieli domów jednorodzinnych, a dostarczą go osobiście przedstawiciele spółki.

 

Dowiedzieć się z niego można na przykład, w które dni każdego miesiąca odbierane będą z naszej posesji poszczególne rodzaje odpadów. Trzeba bowiem pamiętać, że inne są terminy odbioru dla tworzyw sztucznych, metali i papieru, inne dla szkła, a jeszcze inne dla odpadów biodegradowalnych czy zmieszanych. W kalendarzu zamieszczona jest też informacja o tym, kiedy odbędzie się np. wywóz wielkogabarytów, a także do kiedy za usługę tę należy zapłacić.

 

Nowo przygotowany harmonogram można również szybko i sprawnie pobrać ze strony spółki: eko-region.pl. Tu wskazujemy najpierw typ zabudowy: zamieszkałą, niezamieszkałą, jedno- lub wielorodzinną. Po zatwierdzeniu powyższych danych podajemy ulicę, przy której stoi nasz dom, a następnie pobieramy kalendarz w formacie PDF.


Więcej informacji na temat odbioru odpadów udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi bełchatowskiego magistratu przy ul. Czyżewskiego 7, nr tel. 733-52-56, 733-52-57.

 

KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020