joombig banner rotation images

Menu

Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych przebiega zgodnie z harmonogramem fot. / WOD.-KAN.Budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych przebiega zgodnie z harmonogramem                                                                     fot. / WOD.-KAN.

 

Trwa trzeci już etap budowy Zamkniętych Komór Fermentacyjnych. Wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się w pierwszej połowie tego roku. Oznacza to, że jeszcze w czerwcu nastąpić powinien rozruch, który potrwa kilka miesięcy. Spółka WOD.-KAN. planuje, by ZKF-y pracowały pełną parą już na początku 2021 r. Inwestycja kosztować będzie 23,2 mln zł, a na jej realizację spółka pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zamknięte Komory Fermentacyjne od wielu lat mają zastosowanie w procesie fermentacji osadów. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu technologicznemu osad jest zhermetyzowany i nie emituje do środowiska żadnych gazów. Zdaniem prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej ZKF-y mają priorytetowe znaczenie dla Bełchatowa i wszystkich mieszkańców. – Dzięki prowadzonej przez spółkę WOD.-KAN. inwestycji problem odczuwalnej w okresie letnim nieprzyjemnej woni zostanie zminimalizowany do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców. Poszukiwaliśmy różnych rozwiązań, Zamknięte Komory Fermentacyjne wydają się najlepszym. Jestem przekonana, że po uruchomieniu ZKF-ów komfort życia w naszym mieście znacznie się poprawi – tłumaczy prezydent Czechowska.

 

O tym, że wybrana przez miasto technologia jest korzystniejsza niż działająca obecnie oparta na OBF-ach, przekonuje także prezes spółki WOD.-KAN. Piotr Pierzchała. – Otwarte Baseny Fermentacyjne obarczone są zagrożeniem występowania od czasu do czasu uciążliwości odorowych, szczególnie latem. Z kolei Zamknięte Komory Fermentacyjne problem ten zminimalizują do uciążliwości, która odczuwana będzie tylko w najbliższym obrębie oczyszczalni. Poza nią nasza działalność nie będzie wyczuwalna – dodaje prezes Pierzchała.

 

To zresztą nie jedyna korzyść wypływająca z budowy ZKF-ów. Komory bowiem będą z biomasy odzyskiwać metan i w układzie kogeneracyjnym zamieniać go na energię cieplną oraz elektryczną, które będą z kolei będą wykorzystywane na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Według szacunków pozwoli to ograniczyć ilość kupowanej przez WOD.-KAN. energii nawet o 20 proc. Władze miejskiej spółki liczą, że dzięki takim oszczędnościom w ciągu kilkunastu lat zwróci się koszt całej inwestycji.

 

Umowa na budowę Zamkniętych Komór Fermentacyjnych została podpisana dokładnie rok temu, w styczniu 2019 roku. Wykonawca, krakowska firma Instal, kończy właśnie kolejny, trzeci już etap inwestycji. Jak mówi prezes spółki Piotr Pierzchała, większość robót konstrukcyjno-budowlanych jest już zakończona. – Największe wrażenie robią ponad 17-metrowe Zamknięte Komory Fermentacyjne, w których zamontowano już najważniejszą część, czyli nowoczesne mieszadła z rurą centralną – dodaje prezes Pierzchała.

 

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem, wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się w maju. Od czerwca ma nastąpić tzw. rozruch instalacji. Proces ten powinien potrwać od 4 do 8 miesięcy. Oznacza to, że na początku 2021 roku spółka będzie mogła w pełni wykorzystywać tę. Warto zaznaczyć, że od czerwca, kiedy to nastąpi rozruch ZKF-ów, jednocześnie rozpocznie się stopniowe wygaszanie OBF-ów, czyli Otwartych Basenów Fermentacyjnych.

 

Budowa ZKF-ów realizowana jest w ramach „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. Wspomniany plan przewiduje także realizację innych zadań, jak zakończone niedawno modernizacje głównej magistrali wodociągowej oraz głównego kolektora sanitarnego. Koszt wszystkich wspomnianych inwestycji to 44,5 mln zł brutto. Warto dodać, że na ich realizację spółka pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nieco ponad 22 mln zł.

 

Na ostatniej, XVIII sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie przegłosowane zostały zmiany w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych”. Zgodnie z planem w 2020 roku największe środki w wysokości 1, 895 mln zł przeznaczone będą na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Priorytetowe dla spółki zadania inwestycyjne to m.in. modernizacja odżelaziaczy, budowa nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych oraz modernizacja już istniejących. W planie zawarto także kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku poprzednim.

 

AP

 

Zamknięte Komory Fermentacyjne będą w pełni pracować na poczatku 2021 rokuZamknięte Komory Fermentacyjne będą w pełni pracować na poczatku 2021 roku                                                                          fot. / WOD.-KAN.

 

 Podczas styczniowej sesji radni przyjęli zmiany w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych"Radni przyjęli zmiany w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych" spółki WOD.-KAN.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020