joombig banner rotation images

Menu

 

 16. rocznica śmierci gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego przypada dokładnie 11 lutegoMinutą ciszy i złożeniem kwiatów pod pamiątkową tablicą przy farze przedstawiciele miasta uczczą rocznicę śmierci gen. R. Kuklińskiego


Dokładnie 16 lat temu zmarł generał brygady Ryszard Kukliński. 11 lutego, w rocznicę jego śmierci, władze miasta złożą kwiaty pod pamiątkową tablicą w parafii farnej.

 

 

Bełchatowianie pamiętają o gen. bryg. Ryszardzie Kuklińskim, oficerze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który pod pseudonimem Jack Strong w latach 70. nawiązał współpracę z amerykańskim wywiadem. To właśnie on przekazał strategiczne plany Układu Warszawskiego, dotyczące między innymi sowieckiej inwazji na Europę. Również on poinformował o planowanym w Polsce stanie wojennym. Przekierowywaniem tajnych dokumentów Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) zajmował się do 1981 roku. Przez władze Polski Ludowej uznany został za zdrajcę i skazany na karę śmierci. Po ucieczce z kraju schronił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował jako ekspert Departamentów Obrony i Stanu.

 

Generał Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 roku w Tampie na Florydzie. Urna z jego prochami została złożona w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda, za działania na rzecz niepodległości Polski, mianował pośmiertnie Ryszarda Kuklińskiego ze stopnia pułkownika na stopień generała brygady.

 

11 lutego, w rocznicę jego śmierci, o godz. 16:00 przedstawiciele miasta spotkają się przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się tablica poświęcona generałowi Kuklińskiemu. Minutą ciszy uczczą jego pamięć, złożą również kwiaty.

KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020