joombig banner rotation images

Menu

w ramach Funduszy Norweskich firmy moga aplikować nawet o 2 mln euro dotacjiw ramach Funduszy Norweskich firmy moga aplikować nawet o 2 mln euro dotacji

 

Trwa nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z Funduszy Norweskich. Polska Agencja Rozwoju ma do rozdysponowania prawie 100 mln euro. Wnioski mogą składać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, termin aplikowania mija 31 marca.

 

Norweski Mechanizm Finansowy, czyli tzw. Fundusze Norweskie to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawana przez Norwegię od 2004 roku nowym państwom członkowskim UE. W zamian za pomoc finansową Norwegia może korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego Unii, mimo że nie jest jej członkiem. Obecna edycja Funduszy Norweskich jest już trzecią z kolei. Wsparcie oferowane przez Fundusze Norweskie można przeznaczyć na cały szereg inwestycji.

 

Fundusze Norweskie – na co można je przeznaczyć?

 

W ramach Funduszy Norweskich pieniądze trafią do firm, które chcą wejść w innowacyjne technologie działając w jednym z trzech obszarów.

 

Technologie przyjazne środowisku

 

Fundusze Norweskie pomogą tym przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać się przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu ich działalności na środowisko. Mowa tu m.in. o fotowoltaice, oświetleniu LED, recyklingu, niskoemisyjności i wielu innych modnych dzisiaj dziedzinach. W obszarze technologii przyjaznych środowisku pieniądze mają szanse trafić na przykład na maszyny i urządzenia czy na eksperymentalne prace rozwojowe.

 

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

 

W tym obszarze kluczowym pozostaje także pozytywny wpływ proponowanego produktu na środowisko. Firmy chcące wejść w dziedzinę innowacji w obszarze wód morskich i śródlądowych mogą dofinansować między innymi usługi doradcze czy pokrycie dodatkowych kosztów w zakresie ochrony środowiska.

 

Technologie poprawiające jakość życia

 

O dotację mogą starać się firmy planujące stworzyć coś, co ułatwi codzienne życie osobom mającym pewne ograniczenia i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Duży nacisk w tym obszarze kładzie się głównie na pomoc osobom starszym. Obszar technologii poprawiających jakość życia proponuje z kolei wsparcie takich działań jak testowanie prototypów z udziałem końcowych użytkowników danego produktu.

 

Jak duże wsparcie oferują Fundusze Norweskie?

 

Fundusze Norweskie mogą dofinansować dane przedsięwzięcie nawet do wysokości 70% kwalifikowanych kosztów projektu. Czyli – w optymistycznym wariancie – nawet do 2 mln euro. W szczególny sposób traktowane są firmy prowadzone przez kobiety. Dla nich przeznaczona jest dodatkowa pula środków, w których dofinansowanie co prawda wynosi mniej – do 200 tysięcy euro, ale za to może wynieść do 85% kosztów. Ważne jest jednak, by i tu dany projekt był innowacyjny w jednym z trzech opisanych wyżej obszarów.

 

Kiedy wniosek?

 

Programy w ramach III edycji Funduszy Norweskich będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który będzie wdrażany do 30 kwietnia 2025 r. Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy Norweskich. Termin składania wniosków upływa 31 marca, a szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

AP

 

Fundusze norweskie

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020