joombig banner rotation images

Menu

Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych mija 17 lutego 2020 r.Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych mija 17 lutego 2020 r.

 

Podatnicy podatku od środków transportowych, tj. posiadacze:  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych lub balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów powinni pamiętać o obowiązku złożenia w terminie do dnia 17 lutego  2020 r. deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020 rok. Deklaracja powinna zostać sporządzona na formularzach według ustalonych wzorów. 

 

Prezydent Miasta Bełchatowa przypomina podatnikom podatku od środków transportowych, tj. posiadaczom:

 

  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony;
  • ciągników siodłowych lub balastowych;
  • przyczep i naczep;
  • autobusów;

o obowiązku złożenia w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020 rok, sporządzonych na formularzach według ustalonych wzorów.

 

Ważne!

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok nie uległy zmianie w stosunku do roku 2019.

 

Wpłat podatków należydokonywać w kasie lub przelewem na indywidualne rachunki bankowe w PKO Bank Polski S.A., wskazane w odrębnych informacjach (uwaga zmiana numerów rachunków bankowych od 01.01.2020r.)

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansowy UM pok. 113 lub pod numerem telefonu: (0 44) 733 51 13.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020