joombig banner rotation images

Menu

 

Z dotacji organizowane są m.in. zajęcia z udzielania pierwszej pomocyW ramach otwartych konkursów ofert dotowane są m.in. zajęcia z udzielania pierwszej pomocy


Magistrat ogłosił cztery nowe otwarte konkursy ofert na zadania publiczne. O dotacje ubiegać się mogą stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. Tym razem do rozdysponowania jest ponad pół miliona złotych. Termin składania wniosków mija 4 marca.

 


Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi od lat układa się bardzo dobrze. Ciekawie pod tym względem zapowiada się również rok 2020, w którym na realizację wszystkich siedemnastu konkursowych inicjatyw magistrat przeznaczył blisko 800 tys. złotych. Pierwsze tegoroczne konkursy właśnie wystartowały.


Tym razem na wsparcie mogą liczyć stowarzyszenia i fundacje, które stawiają po pierwsze na ochronę zdrowia, po drugie edukację w tym zakresie, a także zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym albo też wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Do zrealizowania jest w sumie siedem zadań z czterech różnych obszarów.


Najwyższe dotacje przeznaczone zostaną na zadania sportowe. Mowa tu o łącznej kwocie 470 tys. zł. Na upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia i treningi, a także prowadzenie systemu współzawodnictwa zabezpieczono w budżecie miasta 445 tys. zł. Kolejne 25 tys. zł popłynie do organizacji, które przedstawią najlepsze oferty zajęć usprawniających i popularyzujących aktywny tryb życia wśród bełchatowskich seniorów.


Dotacja w wysokości 25 tys. zł z pewnością wesprze te podmioty, które podejmą się zorganizowania regularnych zajęć korekcyjno-usprawniających dla wszystkich grup wiekowych. Miałyby się one odbywać 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Poprzez współpracę z poszczególnymi organizacjami miasto stara się również edukować mieszkańców zarówno w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak i profilaktyki chorób nowotworowych, w tym raka piersi. Na ten cel przeznaczono w sumie ponad 14 tys. zł.


Miasto czeka również na oferty zajęć edukacyjnych, sportowych, ogólnorozwojowych, które pomogą w zapobieganiu uzależnieniom oraz różnorodnym patologiom społecznym wśród dzieci i młodziezy. Dobrze byłoby, gdyby oferenci uwzględnili przy tym wyjazdy i udział w wydarzeniach patriotycznych. W tym przypadku dotacja wynosi 25 tys. zł.

 

Dodajmy, że w ramach niektórych zadań konkursowych wybranych może być więcej ofert. Chodzi bowiem o to, wyłonić najciekawsze projekty na wykonanie poszczególnych zadań publicznych. Przy wsparciu finansowym miasta można więc zrobić naprawdę wiele dobrego dla lokalnej społeczności.

 

Wypełniony formularz ofertowy wraz wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście do 4 marca, do godz. 12, w Wydziale Spraw Społecznych UM (ul. Kościuszki 1, III Pietro, pok. 410). Są one do pobrania na stronie belchatow.pl, w zakładce ‘dla mieszkańca/organizacje pozarządowe’. Więcej informacji uzyskać można bezpośrednio w wydziale lub pod nr tel. (44) 733 51 59, (44) 733 52 09. - Oferenci przed złożeniem propozycji mogą liczyć na sprawdzenie jej przez urzędników, głównie pod względem formalnym. Warto dodać, że nie są to jedyne konkursy na zadania publiczne, jakie mamy - mówi Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w bełchatowskim magistracie.


Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2020 roku dostępny jest na stronie TUTAJ.

KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020