joombig banner rotation images

Menu

 

By właściwie chronić rośliny, potrzebne są wspólne, przemyslane działaniaBy właściwie chronić rośliny, potrzebne są wspólne, przemyslane działania


Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała, że rok 2020 jest Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. W związku z tym wiele organizacji międzynarodowych i krajowych zaplanowało wiele wydarzeń poświęconych tematyce zdrowia roślin.

 

 

Obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin odbywają się pod wspólnym hasłem „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

 

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, obecnie każdego roku nawet 40 procent światowych plonów ulega zniszczenia. Głównym powodem są szkodniki i wywołane przez nich choroby. Takie straty nie wpływają korzystnie ani na środowisko naturalne, ani strefę ekonomiczną wielu krajów świata.

 

Głównym celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest właśnie zwrócenie uwagi na znaczenie roślin dla funkcjonowania rożnych obszarów współczesnego świata. Zdrowe rośliny to szansa m.in. na zmniejszenie ubóstwa, wyeliminowanie głodu czy też pobudzenie rozwoju gospodarczego. Nie można też zapomnieć o niebagatelnym wpływie roślin na zrównoważone rolnictwo, podniesienie bezpieczeństwa żywnościowego, wydajniejszą ochronę środowiska, w tym tak ważnych lasów. Mowa tu o wszelkich działaniach zarówno na poziomach globalnym oraz regionalnym, jak i krajowym czy lokalnym.

 

W Polsce wiele uwagi poświęca się szeroku rozumianemu zdrowiu roślin. Badanie prowadzone przez instytuty naukowe na terenie kraju i poza nim pozwalają na wypracowywanie właściwych strategii ochrony roślin. Dotyczy to również zagrożeń wynikających ze zmieniających się warunków klimatycznych.

 

Informacje na temat planowanych wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin śledzić można na stronie www.piorin.gov.pl.


KZB

 

Caption Text

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020