joombig banner rotation images

Menu

Pielęgnacja drzewostanu to jeden z rewitalizacji terenów zielonych w GrocholicachPielęgnacja drzewostanu to jeden z rewitalizacji terenów zielonych w Grocholicach

 

Trwa pielęgnacja zieleni w parku im. Józefa Markiewicza oraz na skwerach w Rynku Grocholskim i przy ul. Tkackiej. To kolejny etap prac związanych z realizacją jednego ze zwycięskich projektów 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

 

W ostatniej edycji bełchatowskiego budżetu obywatelskiego zwyciężyło 5 projektów – 3 twarde („Przytorze – remont, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw”, „Zielone Grocholice” oraz „Dostosowanie miejskiego lodowiska do jazdy na rolkach i wrotkach w okresie letnim”) i 2 miękkie („Sterylizacja (kastracja) kotów i psów właścicielskich, chipowanie” oraz „Zdrowie na PLUS”). Jeden z nich jest właśnie realizowany. Mowa o "Zielonych Grocholicach".

 

Ze względu na rozpoczynający się w marcu okres lęgowy, niezbędna wycinka przeprowadzona została w lutym. Po usunięciu drzew chorych, zasuszonych, niewegetujących oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także tych, których obwód nie przekraczał 50 cm, rozpoczęły się prace pielęgnacyjne. Prowadzone one są w trzech miejscach, które obejmuje projekt. Mowa o parku im. Józefa Markiewicza, skwerze przy ul. Tkackiej oraz skwerze po północnej stronie kościoła.

 

Zgodnie z projektem, na który swój głos oddało 638 mieszkańców, poza kosmetyką zieleni, na skwerze w Rynku Grocholskim będzie częściowo zmodernizowane oświetlenie, teren po byłym basenie strażackim zostanie uporządkowany, zaś na budynku filii Miejskiego Centrum Kultury zamontowane zostaną kamery monitoringu. W planach są także nasadzenia, a ławki i kosze na śmieci zostaną odnowione. Dodatkowo po stronie południowej zostanie wymienione podświetlenie najstarszych, zabytkowych drzew.

 

Z kolei w parku im. Józefa Markiewicza poza nową instalacją elektryczną i oświetleniem, na nowo zagospodarowany zostanie teren, gdzie obecnie znajduje się altanka. Docelowo stanie tam zadaszona scena, zaś w głębi powstanie mała siłownia zewnętrzna z kilkoma urządzeniami. Ponadto plan obejmuje także odnowienie istniejących alejek oraz ogrodzenia z przęseł metalowych. To jednak nie wszystko. W parku pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci.

 

Trzecim elementem projektu jest odnowienie skweru przy ul. Tkackiej. Tam również obecnie prowadzone są prace pielęgnujące zieleń. Istniejący plac zabaw zostanie zdemontowany, a w miejsce istniejących zostaną zamontowane nowe urządzenia zabawowe dla dzieci małych i starszych, w zacienionym miejscu koło placu zabaw zostaną dostawione ławki. Ponadto tablice informacyjne o treści ekologicznej zostaną zdemontowane, a drewniana kładka odnowiona. Ponadto wytyczona zostanie ścieżka na niezagospodarowanej wcześniej części skweru – od przystanku przy ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Tkackiej. Dodatkowo na skwerze ustawione zostaną stojaki na rowery.

 

Wszystkie prace związane z realizacją projektu „Zielone Grocholice” kosztować będą ok. 700 tys. zł.

 

AP

 

Prace związane z realizacją projektu "Zielone Grocholice" prowadzone sa m.in. w parku im. Józefa MarkiewiczaPrace związane z realizacją projektu "Zielone Grocholice" prowadzone sa m.in. w parku im. Józefa Markiewicza

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020