Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Przezz internet można m.in. złożyć wniosek o dowód, zameldować się czy dopisać do spisu wyborcówPrzezz internet można m.in. złożyć wniosek o dowód, zameldować się czy dopisać do spisu wyborców

 

Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić przez internet. Aby skorzystać z większości e-usług, potrzebny jest profil zaufany, który założysz bezpłatnie.

 

Potrzebujesz nowego dowodu osobistego albo odpisu aktu urodzenia? A może chcesz się zameldować, dopisać do spisu wybor­ców, otrzymać zezwolenie na usunięcie drzew lub zawiadomić o zbyciu samocho­du? Te i wiele innych spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Potrzebny jest internet oraz w większości przypadków potwierdzony Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, dzięki którym można swobodnie korzystać z ePUAP, czyli bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami: epuap.gov. pl.

 

Profil Zaufany działa jak odręczny pod­pis. Posiadając go, można wysyłać przez internet – dokładnie za pośrednictwem wspomnianej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – doku­menty i wnioski, np. do Urzędu Skarbo­wego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Stanu Cywilnego czy urzędów miejskich. Założenie profilu jest proste i bezpłatne. Co ważne, nie wystarczy tylko się zarejestrować. Każde konto, aby było aktywne, trzeba jeszcze po­twierdzić – można to zrobić tylko oso­biście w US, ZUS lub w ambasadzie i konsulacie, jeśli mieszkamy poza granica­mi naszego kraju. Lista wszystkich miejsc podana jest na stronie: epuap.gov.pl.

 

- Profil Zaufany to wygoda, oszczęd­ność czasu i łatwiejszy dostęp do różnych placówek administracji publicznej. Dzięki niemu każdy może załatwić dziesiątki róż­nych spraw elektronicznie, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Warto przypomnieć, że nie działa on wy­łącznie przy załatwianiu spraw w naszych lokalnych placówkach, ale we wszystkich na terenie Polski – mówi prezydent Mario­la Czechowska.

 

Korzystanie z platformy ePUAP staje się coraz bardziej pomocne. Szczególnie teraz, kiedy Ministerstwo Cyfryzacji wciąż uru­chamia nowe usługi. Nie musimy już oso­biście odwiedzać urzędu, aby się zamel­dować na pobyt stały lub czasowy. Można to zrobić właśnie elektronicznie. Dzięki e-meldunkowi możliwe jest także zamel­dowanie lub przemeldowanie niepełno­letniego dziecka czy też innej osoby, jeśli mamy stosowne pełnomocnictwo. Profil Zaufany pomocny jest również przedsię­biorcom. Niezbędny jest on np. do wysy­łania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK VAT).

 

AD-A

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl