joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy zainteresowani np. kupnem działki mogą w telefonie odnaleźć wiele przydatnych informacjiMieszkańcy zainteresowani np. kupnem działki mogą w telefonie odnaleźć wiele przydatnych informacji

 

Geoportal to świetne źródło informacji nie tylko dla specjalistów, ale także inwestorów i mieszkańców szukających informacji o działce, danych przestrzennych czy dokładnych map topograficznych. Dzięki nowoczesnym narzędziom dostępnym na stronie Urzędu Miasta można mieć elektroniczny dostęp do wielu danych bez wychodzenia z domu, co w czasie epidemii koronawirusa ma niebagatelne znaczenie. Miasto uruchomiło wersję mobilną działającą przez internet, dzięki której wiele istotnych informacji o nieruchomościach każdy może teraz znaleźć bezpośrednio w swoim telefonie.

 

Miejski geoportal funkcjonuje już dziesięć lat zapewniając mieszkańcom łatwy dostęp do 50 warstw tematycznych, m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania, w tym szczegółową informację o przeznaczeniu danej nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, przebieg linii zabudowy czy sieć ulic. Ponadto na platformie znaleźć można tzw. suwak czasu, czyli mapy lotnicze wykonane na przestrzeni kilku lat, co z kolei pozwala zobaczyć, jak zmieniał się Bełchatów.

 

Dzięki informacjom zawartym w geoportalu i jego mobilnej wersji sprawy urzędowe można załatwić szybciej i sprawniej. - Po zweryfikowaniu informacji o działce mieszkaniec od razu wie, czy zasadne jest wnioskowanie chociażby o zmianę w miejscowym miejskim planie zagospodarowania przestrzennego – mówi dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury w bełchatowskim Urzędzie Miasta Elżbieta Rawicka – Radwańska. Geoportal to narzędzie przydatne także notariuszom, którzy poszukują informacji, czy dana działka znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze do rewitalizacji oraz geodetom, inwestorom, pośrednikom nieruchomości.

 

Geoportal to unikatowe narzędzie w skali kraju. - Jeśli mieszkaniec jest zainteresowany np. kupnem działki, może w telefonie czy innym urządzeniu mobilnym odnaleźć wiele przydatnych informacji. W ciągu kilku chwil będzie wiedział, jaki plan zagospodarowania obowiązuje na danym terenie. Poza tym może ją zmierzyć i sprawdzić, co wokół działki się znajduje oraz ustalić jakie są dalekosiężne plany miasta, czy np. w pobliżu planowana jest budowa obwodnicy – tłumaczy dyrektor Rawicka - Radwańska.

 

Swoje zastosowanie geoportal znajduje również w administracji publicznej, w tym także w administracji elektronicznej (e-administracji). Internauci korzystający z informacji przestrzennych znają doskonale narzędzie udostępnione przez stronę internetową Urzędu Miasta. Na stronie Geoportalu Miasta Bełchatowa najnowszą ortofotomapę o pikselu 10cm, do której zdjęcia zostały wykonane we wrześniu 2019 roku.

 

Nowe dane dostępne są na stronie http://gis.belchatow.pl oraz w zakładce Geoportal Bełchatów na stronie www.belchatow.pl.

 

AP

 

Tzw. suwak czasu pozwala zobaczyć, jak zmieniał się Bełchatów na przestrzeni ostatnich latTzw. suwak czasu pozwala zobaczyć, jak zmieniał się Bełchatów na przestrzeni ostatnich lat

 

Geoportal umożliwia m.in. sprawdzenie działki w Miejskim Planie Zagospodarowania PrzestrzennegoGeoportal umożliwia m.in. sprawdzenie działki w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020