joombig banner rotation images

Menu

Osoby objęte kwarantanną domową muszą przez 14 dni ściśle przestrzegać zaleceń

Osoby objęte kwarantanną domową muszą przez 14 dni ściśle przestrzegać zaleceń

 

Kwarantannie domowej z powodu zakażenia koronawirusem może zostać poddana każda zdrowa osoba, u której podejrzewane jest zakażenie, lecz nie mająca jeszcze żadnych objawów. Dodatkowo kwarantanna obowiązuje każdego Polaka wracającego z zagranicy do kraju.

 

Kwarantanna to, zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku,  „odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych”. Kwarantanna domowa ma charakter profilaktyczny, to znaczy, że dotyczy tylko tych osób, które nie mają jeszcze żadnych objawów infekcji, ale z uwagi na potencjalne nosicielstwo koronawirusa mogłyby zarażać innych jeszcze zanim u nich samych wystąpią objawy choroby. Po wprowadzeniu w kraju stanu zagrożenia epidemicznego kwarantanną dodatkowo objęci zostają wszyscy Polacy, którzy wracają do kraju.

 

 W trosce o osoby objęte w Bełchatowie kwarantanną, zarówno Miejski Sztab Kryzysowy, jak i  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej są w ciągłym kontakcie z Sanepidem i na bieżąco realizują jego zalecenia.

  

Na czym polega kwarantanna domowa?

  

Osoba objęta kwarantanną przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie - liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu do Polski. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.

   

  • Jeśli kontakt z innymi domownikami jest konieczny, nie może on być zbyt bliski – zalecana jest odległość co najmniej metra (gdyż na taką odległość może przenosić się wirus).
  •  Warto odseparować się w osobnym pomieszczeniu. Jeśli osoba poddana kwarantannie ma do własnego użytku łazienkę, inni członkowie rodziny nie muszą poddawać się kwarantannie domowej.
  •  Trzeba upewnić się, czy w domu jest termometr, zapasy leków (przeciwbólowych i tych przyjmowanych na co dzień).
  •  Jeśli to możliwe, zakupy warto robić przez internet, a jeśli robi je ktoś znajomy lub domownicy – niech zostawia je pod drzwiami.
  •  Jeśli w jednym gospodarstwie domowym mieszka kilka osób, tylko jedna z nich może mieć kontakt z osobą poddaną kwarantannie.
  •  Osoba poddana kwarantannie (oraz wszyscy pozostali domownicy) muszą często myć ręce przez 30 sekund, często też dezynfekować przedmioty i miejsca dotykane przez chorego, takie jak klamki, stoliki, kran, toaleta itp.
  •  Nie należy używać wspólnych ręczników, a szczoteczka do zębów i kosmetyki osoby poddanej kwarantannie powinny być trzymane w innym miejscu.
  •  Mieszkanie należy często wietrzyć.
  •  Kaszląc trzeba zasłaniać usta, a następnie dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

 

 

Ważne!

  

Wojewoda Łódzki informuje, że zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego odpady powstające w związku z kwarantanną  zapobiegającą rozprzestrzenianiu się koronawirusa są traktowane jako zwykłe odpady komunalne. Kwarantanną bowiem obejmowane są osoby zdrowe.

  

Warto wiedzieć

  

Zgodnie z przepisami wydana przez inspektora sanitarnego decyzja o kwarantannie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego – osoba, która otrzyma taką decyzję, powinna dostarczyć ją pracodawcy, gdyż dokument ten będzie wówczas podstawą do wypłaty świadczenia z tytułu choroby na zasadach ogólnych.

  

Czym różni się kwarantanna domowa od nadzoru sanitarnego?

  

Nadzorem sanitarnym obejmowane są np. osoby, które pracują w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Objęta nim osoba powinna przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć wyjścia do minimum. Zobowiązana jest ona także do stałego kontrolowania swojego zdrowia i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.

 

AP

 

 

Kwarantanna - zasady

 

Zasady kwarantanny domowej

 

 

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020