Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Mariola Czechowska wprowadza szereg ulg dla przedsiębiorców zmagających się z ekonomicznymi skutkami koronawirusaPrezydent Mariola Czechowska wprowadza szereg ulg dla przedsiębiorców zmagających się z ekonomicznymi skutkami koronawirusa

 

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa odbija się szczególnie na małych i średnich firmach. Prezydent Mariola Czechowska jest w stałym kontakcie z bełchatowskimi przedsiębiorcami. Z myślą właśnie o nich przygotowała specjalny miejski program wsparcia zawierający szereg ulg, m.in. umorzenia podatków i opłat należnych na rzecz miasta.

 

Branża turystyczna, właściciele sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych czy przewoźnicy – mali i średni przedsiębiorcy zwracają uwagę, że ich sytuacja w związku z szerzącym się w Polsce koronawirusem jest coraz trudniejsza. Biorąc pod uwagę gospodarcze i ekonomiczne skutki epidemii prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska wprowadza szereg ulg dla właścicieli lokalnych firm.

 

Udzielana pomoc będzie dotyczyć:

 

1. Odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatków i opłat należnych na rzecz miasta Bełchatowa. Chodzi o podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. By przedsiębiorca mógł skorzystać z takich ulg, musi złożyć wniosek do magistratu.

 

2. Odroczenia terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące.

 

3. Odroczenia terminów zapłaty czynszu z tytułu dzierżawy najmu lokali użytkowych dla osób prowadzących w nich działalność gospodarczą.

 

4. Według przyjętego programu osłonowego prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na umorzenie czynszu w gminnych lokalach za 1 miesiąc, z możliwością odroczenia terminu zapłaty czynszu na kolejne 2 miesiące. O taką ulgę mogą wnioskować najemcy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 w prawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Jeżeli w najbliższym czasie ukażą się przepisy szczególne ułatwiające procedurę ubiegania się o ulgi będziemy Państwa na bieżąco informować. Ponadto, trwają analizy nad możliwościami udzielenia ulg dla Przedsiębiorców przez miejskie spółki. W najbliższym czasie opublikowane zostaną stosowne informacje.

 

- Wspieranie lokalnej gospodarki było dla nas zawsze jednym z ważniejszych kierunków pracy. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy przedsiębiorcy stają w obliczu nieznanych jeszcze skutków ekonomicznych epidemii koronawirusa. Dlatego wprowadzamy specjalne ulgi i ułatwienia, które, jestem przekonana, pomogą uratować płynność finansową firm a także chronić miejsca pracy – tłumaczy prezydent Czechowska.

 

AP

 

Program wsparcia bełchatowskich przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

 

Ważne!

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
  • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
  • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
  • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020