joombig banner rotation images

Menu

Wnioski o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej można składać w PUP do 28 kwietniaWnioski o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej można składać w PUP do 28 kwietnia

 

Tarcza antykryzysowa ruszyła pełną parą. Powiatowe urzędy pracy przyjmują już wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z takiej formy wsparcia na złożenie wniosku mają 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. W Bełchatowie termin ten upłynie 28 kwietnia. Co ważne, wnioski można składać online.

 

 

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań wspierających pracowników i ich pracodawców w trudnych miesiącach epidemii koronawirusa. Aby złagodzić negatywne gospodarcze skutki pandemii rząd wprowadza szereg instrumentów, które mają przede wszystkim zniwelować spadki obrotów firm, a w konsekwencji utrzymanie płynności finansowej i utrzymanie miejsc pracy. Jednym z nich jest dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Powiatowe urzędy pracy będą przyjmowały wnioski o udzielenie dofinansowania do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego dofinansowania. Nie należy czekać ze składaniem wniosku do ostatniej chwili, gdyż termin na jego złożenie to tylko 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. W Bełchatowie nabór ogłoszony został 14 kwietnia, co oznacza, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 28 kwietnia. W celu usprawnienia procesu udzielania wsparcia wnioski składane są online.

 

 

Wnioski można przesłać na cztery sposoby:

 

  • przez serwis praca.gov.pl
  • przez platformę e-PUAP
  • listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3,
  • dokumenty można złożyć w kopercie z dopiskiem nazwy wnioskowanej formy wsparcia wraz z datą ich złożenia - trzeba ją wrzucić do urny przy wejściu głównym do PUP w dni robocze do godz. 15.00.

 

Przedsiębiorcy składają komplet dokumentów, tj.:

  • wniosek (1 egz.),
  • umowę wraz z załącznikami (1 egz.),
  • formularz o pomocy publicznej (1 egz.)

 

Ważne! W przypadku składania dokumentów w formie papierowej druki należy podpisać (łącznie z umową).

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania starosta i przedsiębiorca podpiszą umowę, w której zawarty zostanie termin wypłaty środków finansowych.

 

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami dokumentów znajdują się w linkach:

 

 

 

Tarcza antykryzysowa – złóż wniosek online

 

O wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą ubiegać się online. Wnioski o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, dofinansowanie lub pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników właściciele firm mogą składać przez internet. Na stronie praca.gov.pl właściciele firm znajdą odpowiednie formularze, które mogą od razu wypełnić online i złożyć.

 

Na stronach rządowych przedsiębiorcy znajdą także przewodnik po tarczy antykryzysowej.

 

AP

 

Wnioski o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej dostępne są na stronie praca.gov.plWnioski o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej dostępne są na stronie praca.gov.pl

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020