Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Odpowiednie usuwanie środków ochrony osobistej pozwoli zminimalizować ryzyko przenoszenia się koronawirusaOdpowiednie usuwanie środków ochrony osobistej pozwoli zminimalizować ryzyko przenoszenia się koronawirusa

 

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii? Gdzie wyrzucać jednorazowe rękawiczki i maseczki, których użyjemy m.in. w sklepie? Jak z odpadami mają postąpić Ci, którzy są w kwarantannie lub izolacji? Główny Inspektor Sanitarny opublikował wytyczne w tym zakresie, m.in. do jakiego kosza wyrzucić i w jaki sposób zabezpieczyć zużyte maseczki ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej. Warto pamiętać o kilku prostych zasadach, by chronić nie tylko siebie, ale i pracowników odbierających odpady.

 

 

Od ponad miesiąca mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wiele osób w obawia przed zakażeniem koronawirusem nosi również jednorazowe rękawiczki. Zużyte środki ochronne mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób sprzątających miasto. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), koronawirus na przedmiotach może utrzymywać się nawet kilka dni. Jest też jeszcze druga strona medalu – często nie zdając sobie z tego sprawy, chowamy rękawiczki do toreb, by móc wykorzystać je ponownie.

 

 

I tu pojawia się pytanie – jak w takim razie postępować ze zużytymi maseczkami i rękawiczkami? Należy pamiętać o obowiązujących zasadach segregacji oraz bezpiecznego zachowania w czasie epidemii. Minister klimatu wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali praktyczne wytyczne dotyczące pozbywania się środków ochrony osobistej.

 

 

Zużyte maseczki i rękawiczki do zmieszanych

 

 

Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, sprawa z utylizacją jest prosta. Jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.

 

 

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jednocześnie przypomina, że odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, stanowią odpady komunalne.

 

 

Te zalecenia dotyczą również osób zdrowych, które przebywają w kwarantannie domowej, np. ze względu na powrót do kraju.

 


Odpady z kwarantanny oraz izolacji – co z nimi zrobić?

 

  • należy odczekać 72 godziny od zamknięcia worka - przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
    osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
  • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać;
  • po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
  • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
  • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
  • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
  • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

AP

 

Gdzie wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe?

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020