Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Z okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego została odprawiona msza św. w intencji mieszkańców i pracowników administracji samorządowejZ okazji Dnia Samorzadu Terytorialnego została odprawiona msza św. w intencji mieszkańców i pracowników administracji samorządowej

 

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne uroczystości z powodu epidemii koronawirusa ograniczone zostały do mszy św. w intencji samorządowców, która odprawiona została w ogrodach parafii pw. Narodzenia NMP przy ul. Kościuszki.

 

 

Uchwalony przez Sejm w 2000 roku Dzień Samorządu Terytorialnego upamiętnia pierwsze wolne wybory samorządowe do gmin z 1990 roku. W tym roku obchodzimy 30. rocznicę tamtych wydarzeń. 27 maja świętują wszyscy pracownicy administracji publicznej: władze samorządowe, radni, pracownicy urzędów oraz podległych jednostek i służb. Ale nie tylko. To święto całej lokalnej społeczności, która za pośrednictwem swoich przedstawicieli może podejmować decyzje dotyczące życia społecznego i kształtowania swojego najbliższego otoczenia.

 

 

W tym roku ze względu na stan epidemii bełchatowskie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego w środę 27 maja w ogrodach parafii farnej odprawiona została jedynie msza św.. Po jej zakończeniu uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu przybliżającego historię bełchatowskiej samorządności.

 

 

30 lat samorządności

 

 

Przypomnijmy, że w marcu 1990 r. Sejm kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Na jej podstawie w miejsce PRLowskich rad narodowych wprowadzono rady gminy, które miały uprawnienia do wyboru przedstawicieli władzy wykonawczej. W miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców zostali wybrani prezydenci, w mniejszych miejscowościach burmistrzowie, oraz w gminach wiejskich wójtowie. Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił w styczniu 1999 r. Polegał na wprowadzeniu dwóch dodatkowych szczebli samorządu - powiatów i samorządowych województw. Zwieńczeniem reformy samorządowej było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pierwsze takie wybory odbyły się 27 października 2002 r.

 

 

Zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2020 roku w Polsce mamy: 16 województw, 380 powiatów i 2 477 gmin. Wśród tych ostatnich wskazać trzeba 302 gminy miejskie, w tym 66 miast na prawach powiatu, 642 miejsko-wiejskie oraz 1 533 wiejskie.

 

AP

 

W obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego wzięli udział przedstawiciele miasta, powiatu i gminyW obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego wzięli udział przedstawiciele miasta, powiatu i gminy

 

Podczas uroczystości przybliżona została historia bełchatowskiego samorząduPodczas uroczystości przybliżona została historia 30 lat bełchatowskiego samorządu

 

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020