Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Majowa sesja bełchatowksiej Rady Miejskiej miała charakter korespondencyjnyMajowa sesja bełchatowksiej Rady Miejskiej miała charakter korespondencyjny

 

W czwartek, 28 maja odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. Ze względu na epidemię koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo radnych obrady bełchatowskiego samorządu, podobnie jak kwietniowe, odbyły się w sposób korespondencyjny.

 

 

Majowa sesja Rady Miejskiej z uwagi na panującą pandemię wirusa Sars-COV-2 miała formę korespondencyjną. W Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu z radnych obecny był tylko przewodniczący Piotr Wysocki. W dniu obrad wszyscy rajcy otrzymali karty do głosowania, które po wypełnieniu zostały dostarczone do urzędu miasta przez strażników miejskich. Następnie prowadzący obrady wyczytywał każdą uchwałę i to, jak głosowali poszczególni członkowie rady.

 

 

W porządku obrad znalazły się projekty trzech uchwał, z których dwie odnosiły się do finansów miasta - radni zdecydowali o zmianach w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Trzecia uchwała, która podjęta została jednogłośnie, dotyczyła porozumienia z powiatem w sprawie remontu ulicy Zamoście. Inwestycja, na realizację, której miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, oprócz rozbudowy ulicy na odcinku od Al. Jana Pawła II do przejazdu, obejmie także: odwodnienie, budowę oświetlenia oraz przebudowę samego przejazdu kolejowo – drogowego linii Piotrków Trybunalski – Zarzecze. Zawarcie wspomnianego porozumienia pozwoli na ogłoszenie przez miasto postępowania przetargowego.

 

Podczas XXI posiedzenia Rady Miejskiej radni zapoznali się także raportem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ze sprawozdaniem z ubiegłorocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi w Bełchatowie, które dostępne są na portalu eSesja (TUTAJ). W 2019 roku w ramach ogłoszonych konkursów miejskie wsparcie otrzymały 54 organizacje i podmioty, które zrealizowały w sumie 122 projekty w różnych obszarach. Jeśli chodzi o pomoc społeczną, dotację otrzymały trzy podmioty, m.in. Schronisko dla osób bezdomnych oraz Świetlica Środowiskowa Arka. W ubiegłym roku z miejskim wsparciem zrealizowano także 13 przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia. Mowa np. o zdrowej niedzieli, zajęciach usprawniających fizycznie i intelektualnie dla seniorów czy popularyzację udzielania pierwszej pomocy w bełchatowskich przedszkolach. Kolejne obszary, w których prowadzono projekty z dotacją miasta to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie narkomanii, kultura fizyczna i sport, turystyka i rekreacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łącznie dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których jest mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, opiewają na kwotę 2 mln 744 zł.

 

AP

Na sali herbowej z radnych obecny był tylko przewodniczący RM, który odczytał wyniki głosowania korespondencyjnegoNa sali herbowej z radnych obecny był tylko przewodniczący RM, który odczytał wyniki głosowania korespondencyjnego

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl