Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zanim uregulujesz płatność na rzecz miasta, sprawdź, czy wpisałeś właściwy numer rachunkuZanim uregulujesz płatność na rzecz miasta, sprawdź, czy wpisałeś właściwy numer rachunku

 

Miasto ma nowe numery kont, poprzednie zostały już zlikwidowane. Dokonując płatności na rzecz magistratu należy dokładnie sprawdzić, na jaki numer przelewamy pieniądze. Wszystkie wpłaty na stare rachunki będą wracać do nadawcy, co może skutkować dodatkowymi kosztami za upomnienia i wezwania do zapłaty.

 

 

Od stycznia 2020 roku zmienił się bank obsługujący Urząd Miasta. Wszelkie opłaty na rzecz magistratu, np. podatek od nieruchomości czy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać na nowe numery kont w PKO Banku Polskim S.A. Pieniądze przelane na niewłaściwe konto są zwracane. Dlatego by nie narazić się na dodatkowe koszty związane z wysyłaniem przez magistrat upomnień i wezwań do zapłaty, przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, że na przelewie wpisany jest prawidłowy numer rachunku.

 

 

Rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa

 
51 1020 3916 0000 0202 0299 8169 

 
Konto to służy do wpłat mandatów wystawionych przez Straż Miejską, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dzierżawy, najmu, sprzedaży (mieszkań, gruntu, lokali), opłaty za udostępnienie danych osobowych, należności za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty stanowiące dochód Urzędu Miasta Bełchatowa.


Podatek (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w decyzji lub informacji.

 
Rachunek opłaty skarbowej

 
87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

 
Na ten numer konta należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

 
Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
59 1020 3916 0000 0102 0299 8268

 
Powyższy numer konta przeznaczony jest do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych, płatności należy dokonywać na rachunek wskazany powyżej.

  
WAŻNE! Wszelkich wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta można dokonywać bez jakichkolwiek opłat we wszystkich oddziałach i filiach banku PKO Bank Polski S.A.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020