Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Pożyczka w wysokości 5 tys. zł przysługuje samozatrudnionym oraz przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 pracownikówPożyczka w wysokości 5 tys. zł przysługuje samozatrudnionym oraz przedsiębiorcom zatrudniającym do 9 pracowników

 

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł nie będą musieli składać wniosku o jej umorzenie. Nastąpi to automatycznie po 3 miesiącach ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej. Takie między innymi zapisy znalazły się w rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0.

 

Zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami pożyczka, która została udzielona przedsiębiorcy z Powiatowego Urzędu Pracy, mogła zostać umorzona po trzech miesiącach, jeśli działalność gospodarcza prowadzona była nieprzerwanie. Warunkiem było złożenie właściwego wniosku. W nowej czwartej ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli Tarczy Antykryzysowej 4.0, zniesiono obowiązek składania wspomnianego wniosku.

 

Teraz spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy. Informacje o tym, czy przedsiębiorca nadal prowadzi swoją działalność Powiatowe Urzędy Pracy uzyskiwałyby na podstawie ogólnodostępnych danych z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Nowe zasady będą obowiązywały w stosunku do:

 

  • pożyczek do 5 tys. zł z PUP udzielonych po wejściu w życie nowelizacji,
  • pożyczek do 5 tys. zł z PUP udzielonych przed wejściem w życie nowelizacji (wymóg złożenia wniosku o umorzenie pożyczki zostanie usunięty z już zawartych umów z mocy prawa, bez dodatkowych aneksów),
  • pożyczek do 5 tys. zł z PUP, których wnioski zostały złożone przed nowelizacją i zostały rozpatrzone po wejściu w życie nowelizacji (bez konieczności modyfikowania wniosków).

 

 

Wsparcie dla firm w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0

 

Nowa tarcza przewiduje wprowadzenie m.in. dopłat do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii i zawiera regulacje dotyczące wakacji kredytowych. W ustawie znalazły się też przepisy wprowadzające uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne oraz regulacje zapobiegające wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE.

 

Tarcza 4.0 zakłada ponadto złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi m.in. że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego, na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Zmiany w prawie zamówień publicznych z kolei mają ułatwić prowadzenie przetargów w dobie pandemii oraz pomóc firmom realizującym inwestycje.

Zgodnie z ustawą o pomoc na przyznanie świadczeń na ochronę miejsc pracy będą mogły zwrócić się także przeżywające trudności w związku z COVID-19 organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz kościoły. Dokument zakłada również, że więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego np. przekazanie szkołom przenośnych komputerów, jeżeli nie są one starsze niż trzy lata.

 

AP

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020