Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Pytania o wielkość gospodarstwa, użytki rolne czy maszyny - jesienią w całej Polsce przeprowadzony zostanie spis rolnyPytania o wielkość gospodarstwa, użytki rolne czy maszyny - jesienią w całej Polsce przeprowadzony zostanie spis rolny

 

1 września ruszy Powszechny Spis Rolny. Pozyskane dane będą bazą danych dla władz samorządowych i centralnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji w dziedzinie polityki rolnej – zarówno krajowej, regionalnej jak i lokalnej. Ponadto posłużą one także do analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ostatnich dziesięciu latach.

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020 przeprowadzony zostanie między 1 września a 30 listopada. Podlegają mu wszystkie gospodarstwa rolne, a udział w nim jest obowiązkiem każdego rolnika. Objęte nim zostaną wszystkie prowadzone w Polsce gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych), osoby prawne (np. spółki z o.o.) oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne).

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie miasta Bełchatowa zarejestrowanych jest ponad 700 gospodarstw rolnych. Ich właściciele są zobligowani do udzielania dokładnych, wyczerpujących oraz zgodnych z prawdą odpowiedzi. Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.Informacje od respondentów zbierane będą na trzy sposoby: w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem internetowej aplikacji, wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanych przez rachmistrzów.Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 znaleźć można na stronie http://spisrolny.gov.pl

AP

 

 

spis baner

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl