Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miejscy radni podczas sierpniowej sesji rozpatrzyli trzynaście projektów uchwałMiejscy radni podczas sierpniowej sesji rozpatrzyli trzynaście projektów uchwał

 

W czwartek, 27 sierpnia, odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie. W porządku obrad znalazły się m.in. punkty dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wsparcia dla bełchatowskiej policji, zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze czy informacji na temat przygotowania miejskich szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021.

 

Podczas sierpniowej sesji radni uchwalili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki WOD.-KAN. na lata 2020-2024. Przyjęcie dokumentu było konieczne ze względu na zbliżający się termin złożenia przez spółkę wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy na wodę i ścieki do organu regulacyjnego, czyli Wód Polskich. Do wniosku musi być dołączony m.in. plan inwestycyjny obejmujący minimum trzy najbliższe lata. Przypomnijmy, że obecna taryfa obowiązuje do 13 czerwca 2021 roku, a wniosek o ustalenie nowej należy złożyć do 15 lutego przyszłego roku.

 

W kolejnych punktach radni pochylili się nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Okrzei oraz nad projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale z października 2019 roku dotyczącej dotacji miasta dla województwa łódzkiego na budowę drogi wojewódzkiej nr 484 (ul. Czapliniecka) z projektowaną drogą do strefy przemysłowej B2. Zmiany związane są z wymuszonym przez epidemię przesunięciem przez Województwo Łódzkie realizacji tego zadania na rok 2021.

 

>>> Przy strefie B2 będzie nowe skrzyżowanie

Miejscy radni zdecydowali także o przekazaniu 147 tys. zł z miejskiej kasy na rzecz Komendy Powiatowej Policji. Pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowania patroli ponadnormatywnych oraz zakup dwóch pojazdów służbowych, o czym szerzej piszemy TUTAJ.

>>> Radni zdecydowali o wsparciu dla policji

 

W trakcie obrad poruszane były także kwestie społeczne. Radni rozmawiali m.in. o warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z projektem, który poddany był konsultacjom społecznym, kwota odpłatności uzależniona jest od dochodu na jednego członka rodziny i waha się od całkowitego zwolnienia z kosztów do poniesienia ich pełnej wysokości.

W trakcie obrad Rada Miejska zajęli się również bełchatowskim sportem, a dokładnie ustaleniem zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy. Zgodnie z podjętą uchwałą wnioski o ich przyznanie składać będą mogli nie tylko sportowcy i trenerzy mieszkający w Bełchatowie, ale także ci, którzy trenują lub prowadzą działalność w klubie zarejestrowanym na terenie naszego miasta. W regulaminie znalazł się także zapis dotyczący ustalenia konkretnego terminu składania wniosku, wskazana została też konkretna kwota, jaką na stypendia, nagrody i wyróżnienia zarezerwowana jest w budżecie miasta. Nowe regulacje zakładają, że jeśli kwota, na którą opiewają złożone wnioski, będzie wyższa od zakładanej, w pierwszej kolejności przyznawane będą świadczenia przysługujące za wyższe wyniki sportowe, w drugiej zaś decydować będzie data wpłynięcia wniosku. Ponadto wśród omawianych podczas XXV sesji spraw znalazła się także kwestia finansowania rozwoju sportu w naszym mieście.


Miejscy rajcy zapoznali się także ze stanem przygotowania miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Chodzi m.in. liczbę klas i oddziałów przedszkolnych, dotacji na zakup podręczników czy wakacyjnych remontach w szkołach i przedszkolach. Poruszona została także kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz dostosowania placówek do wymogów sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa.

 

AP

Radni zapoznali się także z informacją dotyczącą przygotowania miejskich szkół do nowego roku szkolnego Radni zapoznali się z informacją dotyczącą przygotowania miejskich szkół do nowego roku szkolnego

Podczas sierpniowej sesji mówiono również zmiany budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rokPodczas sierpniowej sesji omówiono zmiany w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl