Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Transmisję sesji na żywo można obejrzeć za na portaulu esesja Transmisję sesji na żywo można obejrzeć za na portalu www.belchatow.esesja.pl 

 

Aktualizacja: zaplanowana na środę, 30 września, sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie odbędzie się w trybie korespondencyjnym. Decyzja o zwołaniu obrad w takiej właśnie formie, podyktowana jest troską o bezpieczeństwo zdrowotne radnych w związku z epidemią koronawirusa. W ostatnim czasie zakażenie COVID-19 stwierdzono u pracownika magistratu, część urzędników jest na kwarantannie. Sesja w trybie korespondencyjnym oznacza, że Przewodniczący Rady Miejskiej poprowadzi obrady bez udziału innych osób. Wyniki zdalnego głosowania radnych przedstawione zostaną zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Transmisję tradycyjnie będzie można oglądać online. Początek o godz. 10:00. 

 

Podczas najbliższej, XXVI sesji, miejscy radni zajmą się m.in. projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa na lata 2020-2036”. Dokument pozwoli wdrożyć  działania, które mają wpłynąć na ograniczanie niskiej emisji i uspokojenie miejskiego ruchu drogowego. Umożliwi także sięganie po kolejne fundusze unijne na realizację zapisanych w strategii działań. Rada określi również zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Z takiej formy pomocy skorzystać mogą m.in. osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Mieszkanie chronione treningowe, zostało wyremontowane i zaadaptowane w jednym z miejskich lokali, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Rada Miejska pochyli się również nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta. Magistrat proponuje kilka zmian, które pozwolą zrealizować program kastracji i sterylizacji właścicielskich psów oraz kotów. Tradycyjnie w proponowanym porządku obrad znalazły się też punkty związane ze zmianami w miejskim budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Na wrześniowej sesji będzie również mowa o sytuacji demograficznej miasta. W przygotowanej informacji można przeczytać, że sytuacja populacyjna w Bełchatowie nie odbiega od ogólnych procesów, jakie występują w całym kraju. Na koniec 2019 roku miasto liczyło 55 866 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2018 liczba ta zmniejszyła się o 581 osób. Radni zapoznają się również z informacją na temat miejskich spółek. Zawarte są w niej m.in. dane finansowe, wykaz podjętych uchwał czy zakres zrealizowanych zadań.

 

Sesja Rady Miejskiej tradycyjnie będzie transmitowana na portalu www.belchatow.esesja.pl - TUTAJ, gdzie można również znaleźć porządek obrad oraz dokumenty do poszczególnych projektów uchwał i informacji - TUTAJ.

 

ADA

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl